Činnost TJ se v posledním období omezila v důsledku společenských změn pouze na kopanou.

V činnosti oddílu přibývá problémů s finančními prostředky, ubývá funkcionářů a členské základny. Mezi největší problémy patří nezájem o tělovýchovu u mladé generace, počínaje už školní mládeží, i když jsou vytvořeny základní podmínky s potřebným zázemím. Dlouhoveská tělovýchova si v tomto směru nemůže stěžovat. Dřívější zastupitelstvo obce vyšlo tělovýchově vstříc finančním příspěvkem, poskytlo a nabídlo dopravu k žákovským utkáním. Zajistilo a podílelo se za přispění místních sponzorů na rekonstrukci školního hřiště v hodnotě 235 tisíc Kč. Do konce letošního roku má být v areálu dokončeno víceúčelové hřiště s umělým povrchem o rozpočtové částce 1,3 mil. Kč.

Je škoda, že místní obecní úřad pro letošní rok neobdržel státní finanční dotaci na výstavbu nových šaten s příslušenstvím. Shora uvedené náležitosti by měly být krokem k podchycení zájmu mládeže o sportování.
Po podzimní sezoně v soutěžích kopané 2010/11 mohou být dlouhoveští spokojení s dobrými výsledky a umístěním na úseku mládežnických mužstev.
Starší žáci bez porážky vyhráli skupinu C okresního přeboru, svoji sílu musí však prokázat na jaře ve finálové účasti vítězů skupin. Nejlepšími střelci branek byli F. Dryje, Hrach, P. Beránek. V sestavě se stále objevovala dívenka Rovňanová.

Oproti předešlým sezonám si lépe vedla přípravka starších žáků s dosavadním nejlepším umístěním v tabulce soutěží. Nejlepším střelcem branek byl Kadlec.

Mužstvo dospělých, hrající velmi vyrovnanou krajskou 1. B třídu skupinu B, obsadilo v podzimní části místo v sestupovém pásmu, což je vůbec nejhorší umístění v několikaletém působení v této soutěži. Delší dobu je řešen generační problém, chybí dostatečná konkurenční hráčská základna pro úroveň této soutěže, funkcionářská činnost je závislá na několika jedincích.

V nastávajícím přípravném zimním období je nutno tyto náležitosti řešit. Všichni hráči a funkcionáři určitě udělají vše k zlepšení stávající situace. Potíže nejsou jen v Dlouhé Vsi, pro kopanou se zde udělalo mnoho práce v minulosti i v současnosti. Kopaná na vesnici je jednou ze společenských akcí, veřejnost a příznivci si zvykli a kvalitnější kopanou 1. B třídy.

Proto hodně zdaru, poděkování patří všem, kteří se o fotbal a mládež starají, sponzorům, obecnímu úřadu, spolupracujícím spolkům, sportovním příznivcům a místní škole.

Miloslav Kopa