Z jednání komisí ze dne 30. 8. 2011

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

STK schvaluje výsledky dle došlých zápisů odehraných utkání mistrovských soutěží 1. kola dle RMS a dodatečně z důvodu chybějícího, v termínu odeslaného zápisu utkání 13. kola OPM Běšiny - Vrhaveč. Chybí zápis z utkání III. třídy Neznašovy – Nalžovské Hory (r. Petrželka František).
STK schvaluje změny termínů a začátků utkání dle vzájemných dohod mezi kluby:

OPMŽ: 2. kolo: Sokol Plánice – TJ Sušice C, PÁ 2. 9. 2011 v 16.30 hod., hř. v Plánici.
OPMŽ: 2. kolo: SK Klatovy B – TJ Žichovice, ST 31. 8. 2011 v 17.00 hod., hř. Rozvoj.
OPŽ: 12. kolo: Sokol Hartmanice – Sokol Mochtín, ÚT 13. 9. 2011 v 17.30 hod., hř. v Hartmanicích.
OPMŽ: 4.kolo: Dukla Janovice – TJ Sušice C, ČT 15. 9. 2011 v 17.00 hod., hř. v Janovicích.
OPMŽ: 9. kolo: Start VD Luby – Klatovy B, NE 23. 10. 2011 ve 13.00 hod., hř. v Lubech.

Poplatek za změnu termínu utkání OPMŽ dne 2. 9. 2011 podle RMS čl. 22/5 (méně než sedm dnů) uhradí TJ Sušice C.
Změna pořádání turnaje OPMP

Turnaj plánovaný v Klatovech na sobotu 24. 9. 2011 se uskuteční v neděli 25. 9. od 10.00 hodin na hřišti v Lubech – pořadatel Start VD Luby. Turnaj plánovaný v Lubech na sobotu 1. 10. 2011 se uskuteční v neděli 2. 10. od 10.00 hodin na hřišti v Klatovech – pořadatel SK Klatovy.

Soupisky - seznamy

a) STK schvaluje seznam hráčů TJ Bezděkov (OPSP - sdružený start).
b) bere na vědomí došlou soupisku týmu hrající vyšší soutěž: Horažďovice (KPD).
STK eviduje zdravotní prohlídky: Sokol Plánice, Sokol Týnec, Sokol Kolinec, Start Luby B (muži).

STK bere na vědomí:
- předložení dokladu Chanosu Chanovice o provedení úhrady startovného za I. pol. 2011
- žádost Start VD Luby o dodatečné zařazení B týmu mladší přípravky do mistrovské soutěže této věkové kategorie. Rozhodnutí STK: žádosti se nevyhovuje.
- Opravu emailové adresy v RMS u sekretáře SK Klatovy 1898 Jána Gašpára takto: jan.gas@seznam.cz.
STK schvaluje tréninkové hřiště SK Kovodružstvo Strážov pro mistrovská utkání malých forem.
STK projednala se statutárním zástupcem Sokola Týnec odstranění nedostatků zjištěných při kontrole v květnu 2011 a následně uložených písemně klubu zápisem z této kontroly. STK následně rozhodla o tom, že pokud nebudou tyto nedostatky odstraněny do následujícího utkání (2. kola OP), přistoupí k uzavření hřiště pro mistrovská utkání tohoto klubu.

STK uděluje pokutu
- Startu Dešenice ve výši 100 Kč. Důvod: nehlášení výsledku 1. kola IV. tř. sk. A.
- Sokolu Týnec ve výši 2000 Kč. Důvod: nerespektování nařízení STK.
Úhrada pokut bude od klubů vyžadována v hromadném vyúčtování pohledávek za II. pololetí 2011.
STK ukládá SK Klatovy a TJ Sušice předložit ihned po zveřejnění tohoto rozhodnutí řídící komisi seznamy družstev starší přípravky a mladších žáků.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

DK trestá zastavením činnosti nepodmíněně:
od 23. 8. 2011: OPM – Matějka Václav (Běšiny) 1 utkání;
od 30. 8. 2011: OPM – Popelka Dušan (Janovice) 1 utkání, Vališ Miroslav (Běšiny) 2 utkání.
IV. třída, sk. B - Joza Ladislav (Kolinec) 1 utkání.
DK projednala žádost o prominutí zbytku trestu hráče Jana Sekyry (Hradešice). Rozhodnutí DK: žádosti se vyhovuje.
Neprojednáno vyloučení: Mesiar Miroslav (Nalžovské Hory) – nedošel zápis. (sed)