Z jednání STK ze dne 9. 8. 2011

1. STK schválila změny termínů utkání, hřišť a hlášenky pro podzimní část SR 2011/12 (seznam utkání je zveřejněn na webových stránkách).

2. Soupisky

Sportovně technická komise:

a) schválila předložené soupisky: Dukla Janovice, TJ Bezděkov, SRK Železná Ruda, TJ Žihobce, Sokol Vrhaveč, Sokol Měcholupy.
b) STK v termínu soupisky nepředložily: Sokol Nalžovské Hory, SK Bolešiny, Hrádek , Měčín.
c) STK vzala na vědomí došlé soupisky A týmů hrající vyšší soutěže: SK Klatovy, FK Horažďovice, Start Luby, Sokol Mochtín, Sušice.
d) STK vzala na vědomí kopie soupisek A týmů hrající vyšší soutěže: Sokol Hradešice, SK Strážov.

3. Patroni soutěží
STK rozhodla o zodpovědnosti za jednotlivé soutěže v soutěžním ročníku 2011/2012 pro členy komise takto: Okresní přebor – Marek Vojtěch, III. třída a OPSP sk. A - Pacner Jindřich, IV. třída sk. A a OPMŽ – Janda Karel, IV. třída sk. B a OPSP sk. B – Peksa Vladimír, OP dorostu, OP žáků - Štraser Václav a OPMP – Zahradník Václav.

4. STK bere na vědomí:
Žádost SK Kovodružstvo Strážov o schválení tréninkové hrací plochy k sehrání soutěžních utkání starších přípravek.
Zdravotní prohlídky: Dukla Janovice, Sokol Běšiny, Sokol Vrhaveč, Sokol Měcholupy.
Obsazení rozhodčích k řízení soutěžních utkání 12. a 13. kola soutěží mužů

5. STK eviduje nahlášené termíny konání turnajů mladších přípravek TJ Sušice, FK Horažďovice, TJ Bezděkov, Sokol Mochtín, SK Bolešiny a SKP Okula Nýrsko.
Dosud termíny nepředložily dle RS str. 108 a Zpravodaje č. 2/11-12: Svatobor Hrádek, SK Klatovy 1898 a Start Luby - termín nahlášení do 10. 8. 2011.
6. Upřesnění RMS 2011/2012 ve věci hrací doby přípravek.

V souladu se zněním čl. 7 (str. 34) STK nařizuje opravit v RMS na str. 49 - Článek 12 - hrací doba takto:
• starší přípravka 3 x 20 minut, přestávka mezi třetinami 5 minut.
• mladší přípravka 2 x 10 minut, přestávka mezi poločasy 5 minut, mezi zápasy minimálně 10 minut.

7. STK uděluje pokutu:
Sokol Soběšice ve výši 1000 Kč - RMS čl. 22/11/37. Důvod: neúčast na losovacím letním aktivu.
Úhrada pokuty bude od klubu vyžadována v hromadném vyúčtování pohledávek za II. pololetí 2011.

8. Předložení dokladů o úhradě
STK ukládá do 16. 8. 2011 klubům SK Bolešiny, Chanos Chanovice, SKP Okula Nýrsko, Sokol Soběšice, které nesplnily nařízení ve věci předložení dokladů na losovacím aktivu dne 12. 7. 2011, aby tak učinily dodatečně a doložily písemně doklady o provedení úhrady startovného a poplatků za I. pololetí 2011.

9. Zápis o utkání s novým logem FAČR
STK upozorňuje rozhodčí a kluby na povinnost od nového soutěžního ročníku používání tiskopisů ZÁPIS O UTKÁNÍ s novým logem FAČR. Tiskopis zápisu s novým logem je k dispozici ke stažení na webové stránce OFS Klatovy .

10. Určení vítěze v případě nerozhodného výsledku.
STK upozorňuje na znění RS čl. 17/2 ve věci hodnocení výsledků související se střelbou pokutových kopů. U mistrovských soutěží okresního přeboru mužů (OPM), dorostu (OPD), starších a mladších žáků v případě nerozhodného výsledku v řádné hrací době určí vítěze utkání střelba ze značky pokutového kopu. Vítěznému družstvu bude do tabulky připsán 1 bod navíc. Vítěz utkání tedy celkově získá 2 body, poražený bod 1. V tabulce v počtu vstřelených a obdržených branek bude započítáno skóre dosažené v řádné hrací době. (sed)