Organizační změny OFS Klatovy
Nový bankovní účet a IČ OFS Klatovy
VV OFS oznamuje všem klubům v jeho působnosti, že na základě podané žádosti byla MV ČR OFS Klatovy jako samostatnému právnímu subjektu přiděleno IČ 228 894 96 . S tím související bylo zřízeno nové bankovní spojení u KB č.ú. 43 - 912 005 0257/0100.
V této souvislosti ukládá všem, kteří obdrželi RMS 2011/2012, aby na str. 1 tohoto rozpisu si opravili výše uvedené nové (změněné) údaje u IČ a bankovního spojení. Dnem zveřejnění ÚZ žádáme kluby, aby veškeré platby OFS Klatovy prováděné prostřednictvím b.ú byly zasílány na nový účet našeho svazu.

UPOZORNĚNÍ PRO FOTBALOVÉ KLUBY
Pošumavské sportovní sdružení Klatovy zaslalo na všechny tělovýchovné jednoty informaci o nových zásadách pro čerpání neinvestičních programů v roce 2012 a možnostech jejich nárokování.
OFS Klatovy obdržel e-mailem základní dokumenty pro nárokování dotace na stavební údržbu v r. 2012. Zájemci z řad fotbalových klubů, kteří splňují základní požadavky (podvojné účetnictví, vlastnictví hřiště atd.) nechť se v co nejkratší době spojí e-mailem se sekretářem OFS, který jim el. poštou přepošle příslušné dokumenty k vyplnění. Upozorňujeme, že svůj požadavek zašlete na OFS Klatovy, nikoliv na PSS Klatovy, a to do 5.9. 2011. OFS po kontrole a sumarizaci pošle požadavek za celý okres na FAČR.

Z JEDNÁNÍ STK ZE DNE 23. 8.
1/ STK schvaluje výsledky dle došlých zápisů odehraných utkání mistrovských soutěží předehrávaného 13. kola dle RMS Chybí zápis OPM Běšiny - Vrhaveč
2/ STK schvaluje změny termínů a začátků utkání dle vzájemných dohod mezi kluby:
III.třída - 9. kolo Hradešice B – Veřechov NE 23.10.11 15:30 hod. opačné pořadí RMS
IV.tř.sk.A - 2. kolo Ž. Ruda B – Dešenice , SO 3.9.2011 17:00 hod. opačné pořadí RMS SO
OPŽ -1. kolo Hartmanice - Hradešice, NE 28.8.2011, 10:00 hod. poplatek So Hradešice)
Poplatek za změnu dle RMS uhradí So Hradešice.
4/ Soupisky
a) STK schvaluje dodatečně předloženou soupisku : Sokola Nalžovské Hory (doplněna)
b) STK schvaluje seznamy hráčů: Sokol Malý Bor a Sokola Myslív (OPŽ - sdružený start)
c) bere na vědomí došlé soupisky A týmů hrající vyšší soutěže: Sokol Měčín, SK Strážov,
FK Svéradice, So Pačejov , TJ Sušice (kopie) žáci
5/ Došlá pošta
• Zdravotní prohlídky: Sokol Mochtín , Sokol Nalžovské Hory , SK Bolešiny, Sokol Pačejov B , Sokol Hradešice (vše muži), Sokol Pačejov (dorost), So Hradešice (B, dorost, žáci)
• STK bere na vědomí vyjádření ARBO Velhartice k průběhu utkání 13. kola III. třídy N. Hory – Velhartice a dopis předává KR
6/ Předvolání do schůze
STK předvolává do schůze komise na 30.9.2011 v 17:00 hodin statutárního zástupce Sokol Týnec.
7/ STK uděluje pokutu
• Ta ŠV V. Hydčice 100 Kč - RMS čl.22/11/24, (nehlášený výsledek 13.kola OPM)
• Sokol Měčín 600 Kč - RMS čl.22/11/10 a 44 (nepředložení soupisky A týmu mužů v termínu dle RMS)
• Sokol Týnec 100 Kč - RMS čl.22/11/ ( nedostatečně vyplněný zápis z utkání 13.kola OPM)
• Sokol Měcholupy B ve výši 100 Kč - RMS čl.22/11/24 (pozdně hlášený neúplný výsledek utkání 13. kola IV.tř.sk.A)
8/ Předložení dokladů o úhradě
STK nařizuje Chanosu Chanovice, nejpozději do 29.8. 2011 předložit doklady o úhradě startovného a poplatků za I. pololetí 2011(viz ÚZ 2.,3.).

Z JEDNÁNÍ DK ZE DNE 23. 8.
DK trestá zastavením činnosti nepodmíněně od 23.8. 2011
III. třída – Valečka Miroslav (Měcholupy) 3 utkání
IV. třída, sk. A Hlaváček Martin (Bezděkov B) 1 utkání
DK trestá zastavením činnosti podmíněně do 30.11. 2011
III. třída – Vláčil Jiří ( Velhartice) - 1 utkání
Hráský Pavel (Bezděkov) – 1 utkání
Šperl Daniel (Hartmanice) - 2 utkání
IV. třída, sk. A-Neubauer Jiří (Ježovy ) - 2 utkání
Žádost o prominutí zbytku trestu
DK projednala žádost o prominutí zbytku trestu , hráč Jan Sekyra (So Hradešice, dříve TJ Žihobce). Rozhodnutí DK: žádosti se nevyhovuje!

Miroslav Sedlmaier