1. Změna TL a zařazení družstev do OP starších žáků.

STK provedla oproti původnímu uspořádání okresního přeboru starších žáků rozšíření v počtu přihlášených týmů z 12 na 13, což souviselo také se změnou v TL. OPŽ zahájí 1. kolem již o týden dříve 27. 8. 2011. Důvodem rozšíření bylo zrušení účasti Sokola Mochtín v KSŽ.
Upravená termínová listina je umístěna na webové stránce OFS Klatovy.

2. Přidělení čísel do nového soutěžního ročníku 2011/2012

STK po zařazení účastníků okresních soutěží do nového soutěžního ročníku realizovala požadavky klubů na přidělení čísel a jejich přidělení je zveřejněno na web. stránkách OFS Klatovy. Změnu čísel umožní STK pouze v případě výměny mezi účastníky příslušné soutěže, a to tak, že žádost o změnu zašle klub písemně sekretáři el. poštou a součastně souhlas se změnou zašle i klub, který s výměnou souhlasí.

3. Úhrada pohledávek a startovného

Vyúčtování poplatků a pokut za I. pololetí 2011 a startovné (vklady do soutěží 2011/2012) uhradí kluby je nejpozději do 12. 7. 2011 na účet PSS č. 1437351/0100, VS 71.

V den konání letního losovacího aktivu 12. 7. 2011 v době od 15.30 do 16.15 hodin při prezenci předloží kluby prostřednictvím svých zástupců doklady (výpisy z účtů) o tom, že veškeré pohledávky a vklady byly do termínu losovacího aktivu uhrazeny. Úhrada pohledávek a vkladů je splněnou podmínkou účasti v novém soutěžním ročníku a zahrnutí družstev do losování.

4. Termín losovacího aktivu

Letní losovací aktiv se uskuteční v úterý 12. července od 16.30 hodin v kavárně hotelu ROZVOJ v Klatovech. Neúčast zástupce klubu bude trestána dle RS pokutou ve výši 1000 Kč.

5. Požadavky na RS 2011/2012

Kluby prostřednictvím svých zástupců na losovacím letním aktivu při prezentaci nahlásí požadavky na Rozpisy soutěží 2011/2012, které budou distribuovány poštou na kluby a rozhodčí přímo tiskárnou vydavatelství Olympia Praha.

5. Komise rozhodčích:

a) žádá kluby o nahlášení nových adeptů na funkci rozhodčího na tel.: Harmady Miloš 739 570 064.

b) upozorňuje kluby, že během letní přestávky nebude obsazovat přátelská utkání ani turnaje.

c) stanovila termín semináře rozhodčích OFS Klatovy na 5. 8. 2011 od 18.00 hod. Místo konání semináře bude upřesněno a včas rozhodčím oznámeno.⋌ (sed)