SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE
Sportovně technická komise se na své schůzi 28. 6. 2011, která byla rozšířena o účast trenérské metodické komise za přítomnosti Václava Zahradníka, Ludvíka Fremuta, Michaela Formana a Miroslava Šmrhy, zabývala systémem uspořádání soutěží mládeže v novém ročníku 2011/2012.

STK upřesňuje na základě výsledků baráží ÚZ č. 26/2010-11 z 21. 6. sestupy v roč. 2010/11 takto:

Okresní přebor: SESTUP z 1. B třídy - Svatobor Hrádek a Tatran Dlouhá Ves. SESTUP do III. třídy - TJ Bezděkov, Start H. M. Boží, Sokol Měcholupy.

III. třída: SESTUP do IV. třídy – Sokol Plánice, Svatobor Hrádek B a Sokol Kvasetice.

STK dodatečně eviduje došlé přihlášky do nového ročníku 2011/2012:

IV. třída: Start Dešenice a Sokol Nalžovské Hory B;
OPD: Sokol Mochtín (nezařazen do KS). OPMŽ: TJ Sušice B.
OPMP: SK Klatovy 1898 C

STK provedla definitivní zařazení družstev do soutěží – ročník 2011/2012:

OPM – 14 družstev: Luby B, Dukla Janovice, Sokol Vrhaveč, Sokol Nezamyslice, TJ Sušice B, Sokol Velký Bor, Tatran Dlouhá Ves, TJ Žihobce, Tatran Velké Hydčice, Sokol Mochtín B, Hrádek, Železná Ruda, Týnec, Běšiny.
III. třída – 14 družstev: Myslív, Horažďovice B, Neznašovy, Hartmanice, Malý Bor, Měcholupy, Veřechov, Hradešice B, Bolešiny, Bezděkov, Hory Matky Boží, Strážov B, Velhartice a Nalžovské Hory.
IV. třída skupina A - 13 družstev: Měčín B, Železná Ruda B, Klatovy B, Vrhaveč B, Janovice B, Bezděkov B, Měcholupy B, Bolešiny B, Ježovy, Dlažov, Křenice, Spůle a Dešenice.
Zahájení OP, III. a IV. třídy sk. A – sobota 13. 8. 12. kolem, následuje 13. kolo a dále pokračuje 1. a končí 11. kolem.

IV. třída skupina B - 12 družstev: Svéradice B, Pačejov B, Žihobce B, Hrádek B, Kolinec, Zavlekov, Kašperské Hory, Plánice, Milčice, Soběšice, Kvasetice, Nalžovské Hory B.
Zahájení sobota 27. 8. 1. kolem, ukončení 11. kolem 5. 11.

OPD - 8 družstev: Horažďovice B, Malý Bor, Chanovice, Hradešice, Janovice, Pačejov, Hrádek, Mochtín. Hrací systém dvoukolový, podzim 10 kol. Na jaře po odehrání 11. - 14. kola bude OPD pokračovat na základě umístění v základní části nástavbou, která určí vítěze a konečné pořadí. Zahájení sobota 3. 9. 2. až 10. kolem, dohrávkou 1. kola 5. 11. 2011.

OPŽ - 12 družstev: Luby, Švihov, Strážov, Bolešiny, Železná Ruda, Myslív, Kašperské Hory, Nalžovské Hory, Hartmanice, Hradešice, Dlouhá Ves, Nezamyslice. Hrací systém dvoukolový, podzim – jaro. Zahájení sobota 3. 9. 2. až 10. kolem, ukončení 10. kolem 29. 10. 2011 s tím, že na středu 14. 9. je vložena dohrávka 1. kola a ve středu 21. 9. bude předehráno 11. kolo.

OPMŽ - 10 družstev: Luby, Měčín, Janovice, Plánice, Klatovy B, Sušice B, Sušice C, Mochtín, Žichovice a Pačejov. Hrací systém dvoukolový, podzim – jaro. Zahájení sobota 3. 9. 2. kolem, ukončení dohrávkou 1. kola 29. 10. 2011.

Starší přípravky – 17 družstev: Skupina A - 9 družstev: Klatovy A, Nýrsko, Luby B, Švihov, Janovice, Strážov, Měčín, Mochtín, Bolešiny. Skupina B - 8 družstev: Sušice, Horažďovice, Klatovy B, Luby A, Pačejov, Nalžovské Hory, Chanovice, Dlouhá Ves.
Hrací systém na podzim 2011 – jednokolový ve dvou základních skupinách. Podle umístění ve skupinách dojde pro jarní část k přerozdělení týmů. Rozlosování jarní části kategorie starších přípravek bude provedeno po skončení podzimní základní části.

HRACÍ DNY U ŽÁKŮ A STARŠÍCH PŘÍPRAVEK: pátek, sobota, neděle, pondělí a středa.

Mladší přípravky - 13 družstev: Hrádek, Kolinec, Luby, Nýrsko, Mochtín, Horažďovice, Bezděkov, Bolešiny, Klatovy A, Klatovy B, Klatovy C, Sušice A, Sušice B. Systém turnajový - na podzim šest turnajů. Pořadatelé turnajů budou určeni na losovacím aktivu a ti následně do stanoveného termínu upřesní termín a začátek konání turnaje. Zahájení I. turnajem 10. 9. 2011.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

STK po zařazení přihlášených družstev do soutěží roč. 2011/2012 a na tomto základě také upřesnění termínové listiny PODZIM 2011 dává možnost klubům upřesnit hrací dny, začátky utkání a žádost o přidělení čísel (přednostní právo mají kluby, které mají družstva ve vyšších soutěžích, dále kluby mající B týmy a více družstev přihlášených do soutěží).

Žádosti (upřesnění) zasílat výhradně písemnou formou a to nejpozději do 2. 7. 2011 na e-mail: fotbal@sumavanet.cz.
Jako součást žádosti uvedou kluby svoji představu odehrání utkání na domácím hřišti jako např.: doma chtějí v jednom termínu sehrát všechny zápasy (např. A a B mužů i mládeže nebo žáci střídat doma s dorostem, případně mládež vše doma v jeden termín, případně A tým doma, B tým venku apod.).
Dle možností podle Bergerových tabulek (Soubor předpisů str. 59 – 61) s přihlédnutím přednostního práva bude snahou STK v písemně zaslaných požadavcích vyjít vstříc. Při nejasnosti budou kluby kontaktovány e-mailem či telefonicky sekretářem svazu Miroslavem Sedlmaierem. Z tohoto důvodu je třeba v zaslané žádosti uvést kontakt za zodpovědného funkcionáře (telefon a e-mail).


TERMÍNOVÁ LISTINA OKRESNÍCH SOUTĚŽÍ – PODZIM 2011

STK po úpravách vyplývajících z organizace soutěží mládeže a počtu přihlášených družstev zveřejnila termínovou listinu nového soutěžního ročníku 2011/2012 pro soutěžní období PODZIM 2011. Tato TL je zveřejněna na web. stránkách OFS Klatovy.

SOUHRN POPLATKŮ ZA I. POLOLETÍ 2011 – VKLADŮ DO SOUTĚŽÍ + různé roč. 2011/2012

V souladu s RS 2010/2011 čl. 22 /9 a 10 (str. 64) bylo provedeno vyúčtování poplatků a pokut za I. pololetí 2011. Toto vyúčtování je zveřejněno na web. stránkách OFS Klatovy a bylo zasláno na kluby el. poštou. Termín úhrady poplatků původně uvedený v RS se místo 30. 6. 2011 upravuje na konečný termín nejpozději do 12. 7. 2011 na účet PSS č. 1437351/0100, VS 71.
Vklady do soutěží 2011/2012 uhradit takto:

a) Kluby, které nemají v žádné v okresní nebo vyšší soutěži mládežnické družstvo, vklady do soutěží uvedených v zaslaném přehledu úhrad (tabulka - sloupec 72) v souhrnné výši včetně poplatků za nečinnost mládežnických družstev a poplatku za postup mimo pořadí- viz tabulka sloupce 74 a 75 uhradí na účet PSS č. 1437351/0100, VS 72.

b) Kluby, které mají v činnosti mládežnické družstvo (a) uhradí vklady do soutěží dospělých uvedené v tabulce ve sloupci 72 odděleně zvlášť vklady za dospělé na účet PSS č. 1437351/0100, VS 72

c) Vklady do soutěží za mládež uvedené v tabulce ve sloupci 73 uhradit PSS č. 1437351/0100, VS 73 tak, aby si mohly tyto výdaje zahrnout do vyúčtování dotací, které obdrží na činnost těchto družstev.

Upozornění: Každá platba podle výše uvedených variabilních symbolů musí být provedena zvlášť !!!!
Úhrady vkladů do soutěží z původního termínu 15. 7. 2011 uvedeného na přihláškách do soutěží se ujednocuje na termín nejpozději do 12. 7. 2011.
V den konání letního losovacího aktivu 12. 7. 2011 v době od 15.30 – 16.15 při prezenci předloží kluby prostřednictvím svých zástupců doklady (výpisy z účtů) o tom, že veškeré pohledávky a vklady byly do termínu losovacího aktivu uhrazeny.

Úhrada pohledávek a vkladů je splněnou podmínkou účasti v novém soutěžním ročníku a zahrnutí družstev do losování !!

TERMÍN LOSOVACÍHO AKTIVU

STK připomíná klubům termín losovacího aktivu, který se uskuteční v úterý 12. července od 16.30 hodin v kavárně hotelu ROZVOJ v Klatovech. Neúčast jednoho zástupce klubu bude trestána dle RS pokutou ve výši 1000 Kč.

STK povoluje uspořádání turnajů:

Sokol Velký Bor - XXII. ročník MEMORIÁLU KARLA HLAVATÉHO, 30. 7., začátek ve 13.30 hodin na hřišti Ve Velké Boru.
Sokol Vrhaveč - 18. ROČNÍK MEMORIÁLU VÁCLAVA BEJVLA - 30. 7., začátek ve 13.00 hodin na hřišti ve Vrhavči.

Z DISCIPLINÁRNÍ KOMISE:

Disciplinární komise trestá zastavením činnosti: Dvě soutěžní utkání n e p o d m í n ě n ě od 21. 6. 2011: Kudlic Petr (Sokol Kolinec) IV. třída skupina A. ⋌(sed)