SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

STK schvaluje:
a) Výsledky 19. kola OP a III. třídy komplet, 15. kola IV. třídy sk. A a 13. kola IV. třídy sk. B, 4. kolo OPŽ , 4. kolo OSŽ komplet, 10. kolo OPMŽ, 14. kolo OPSP komplet a 12. kolo OSSP, 13. turnaj mladších přípravek v Nýrsku a Lubech.
b) Změny termínů a začátků utkání na základě předložené vzájemné dohody klubů:
Utkání OPSP 18. kola Mochtín – Nýrsko A bude sehráno v pátek 27. 5. 2011 na hřišti v Mochtíně. Utkání OPSP N. Hory – Mochtín bude sehráno v sobotu 11. 6. v 10.00 na hřišti v N. Horách.

STK vyhlašuje kontumační výsledek z utkání 18. kola III. třídy mužů Týnec – Malý Bor 3:0 a tři body ve prospěch SK Týnec. Důvod: za tým Sokola Malý Bor nastoupil hráč, který nebyl uveden v zápise o utkání.

STK předává DK k dalšímu projednání kapitána Sokola Malý Bor Františka Vodičku a vedoucího družstva Josefa Chalupného.
Vrácení vkladu: na základě rozhodnutí STK ve věci utkání 18. kola III. třídy se vrací vklad za podaný protest SK Týnec ve výši 400 Kč .
STK provede dne 10. 5. 2011 kontrolu hřiště a jeho příslušenství SK Týnec. Za tímto účelem ukládá SK Týnec zabezpečit na tento termín přítomnost předsedy SK Libora Presla a dalšího minimálně jednoho ze statutárních zástupců klubu. Sraz pověřených členů STK a funkcionářů SK Týnec dne 10. 5. 2011 v 18.30 hodin v areálu hřiště SK Týnec u Klatov.

STK navrhuje DK uložení pokuty:
100 Kč: Sokol Měčín B - nehlášení výsledku utkání 15. kola IV. tř. sk. A v termínu dle RSRS.
200 Kč: TJ Bezděkov B - kumulace funkcí v utkání 15. kola IV. třídy sk. A
2000, Kč: Sokol Malý Bor -neoprávněný start hráče v utkání 18. kola III. třídy(RS 22/11/5)

Ze schůze VV
VV v souvislosti s přípravou nového soutěžního ročníku 2011/2012 provedl hodnocení stavu zapojení klubů do mistrovských soutěží v kopané v rámci působnosti OFS Klatovy.

1. Vzhledem k výraznému poklesu družstev věkových kategorií mládeže přijal VV některá interní opatření se snahou o zvýšení zájmu klubů o výchovu hráčů v žákovských a dorosteneckých kategoriích. Jedním z opatření je zvýšení finančního postihu vůči klubům, které nebudou mít zapojeny v mistrovských soutěžích mládež takto: pro ročník 2011/2012: účastníci OPM - 2000 Kč, III. třída – 1000 Kč, IV. třída – 500 Kč. Pro ročník 2012/2013 se předpokládá pravděpodobné navýšení: týmy hrající OPM – 5000 Kč, III. třída - 3000 Kč, IV. třída – 2000 Kč.
2. Finanční prostředky takto získané budou přerozděleny v příslušném ročníku na kluby mající v okresních soutěžích přihlášená družstva startující v mládežnických soutěžích.
Další zdůvodnění tohoto rozhodnutí je uvedenu v ÚZ umístěných na stránkách OFS Klatovy.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

D K t r e s t á zastavením činnosti n e p o d m í n ě n ě od 3. 5. 2011:
III. třída: Koryťák Ondřej (Sokol Hartmanice) 1 U; Kohout Rudolf (Sokol Plánice) 2 U; Brůha Milan (Sokol Běšiny) 1 U; IV. třída sk. A: Kadlec Petr (Sokol Měčín B) 2 U; Sýkora Martin (SK Ježovy) 2 U; OPD: Jílek Martin (Svatobor Hrádek) 2 U; Zetocha František (Sokol Hartmanice) 1 U.
DK projednala žádost o prominutí zbytku trestu hráče Sokola Dlažov Jarko Josef – žádosti se nevyhovuje. (sed)