SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

STK schválila
– výsledky 18. kola OP a III. třídy mimo Týnec – Malý Bor komplet, 14. kola IV. třídy sk. A + dodatečně Bolešiny B – Ž. Ruda B, 3. kolo OPŽ + dodatečně utkání 2. kola D. Ves – N. Hory, 3. kolo OSŽ komplet, 9. kolo OPMŽ, 13. kolo OPSP komplet + utkání 11. kola Klatovy A - Mochtín a 12. kolo OSSP + dodatečně utkání 11. kola Horažďovice – Nýrsko, 13. turnaj mladších přípravek v Sušici – neúčast Svatobor Hrádek.
– Změnu začátku utkání na základě předložené vzájemné dohody klubů - utkání 4. kola OSŽ Hradešice – Kašperské Hory bude sehráno v sobotu 30.4. od 10.00 hodin v Hradešicích. Poplatek za provedení změny účtován v souladu s RS klubu Sokolu Hradešice.
STK bere na vědomí:
– protest SK Týnec ve věci utkání III. třídy 18. kola Týnec – Malý Bor.
– změnu soupisky „A“ týmu mužů TJ Sušice.
STK navrhuje DK uložení pokuty:
250 Kč: Svatobor Hrádek - nepodání zdůvodnění nedostavení družstva mladší přípravky k 13. turnaji, který se konal v Sušici (RS 22/11/39). 100 Kč: Svatobor Hrádek - nedostatečně vyplněný zápis z utkání 9. kola OPMŽ (RS 22/11/36). 100 Kč: Start Luby - neúplně vyplněný zápis z utkání 9. kola OPMŽ (RS 22/11/36).

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

D K t r e s t á :
Zastavením činnosti n e p o d m í n ě n ě od 27. 4. 2011:
IV. třída – skupina A: Lorenc Libor (Sokol Vrhaveč B) 3 utkání; IV. třída – skupina B: Javorský Štěpán (Sokol Kolinec) 3 utkání.
Zastavením činnosti p o d m í n ě n ě do 31. 8. 2011:
OP: Nový Jiří (Sokol Měcholupy) 2 utkání; OPD: Hasenöhrl Petr (Sokol Měcholupy) a Ráb Michal (Sokol Kolinec) 3 utkání; OPŽ : Madera Radim (Sokol Mochtín) 2 utkání. (sed)