SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

STK schvaluje
a) Výsledky 17. kola OP a III. třídy komplet, 13. kola IV. třídy sk. A mimo Bolešiny B – Ž.Ruda B (chybí zápis) + dodatečně Bezděkov B – Vrhaveč B, Křenice - Spůle, 2. kolo OPŽ mimo D. Ves – N. Hory + dodatečně utkání 1. kola D. Ves – Strážov, 2. kolo OSŽ komplet, 8. kolo OPMŽ, 12. kolo OPSP komplet a 11. kolo OSSP mimo Horažďovice – Nýrsko (chybí zápis).
b) Změnu termínu utkání OPD 13. kola Malý Bor – Chanovice, utkání bude sehráno v pátek 29. 4. od 17.30 hodin na hřišti v Malém Boru

STK bere na vědomí předložené zdravotní prohlídky TJ Sokol Zavlekov

STK provedla kontrolu
– předloženého průkazu o střídavém startu hráčky Rovňanová Martina (Tatran Dlouhá Ves)
– hřiště SK Ježovy – bez závad.

STK navrhuje DK uložení pokuty:
100 Kč: Dukla Janovice – důvod: neúplně vyplněný zápis z utkání 17. kola OPM (RS 22/11/36).

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Disciplinární komise t r e s t á zastavením činnosti n e p o d m í n ě n ě od 19 .4. 2011:
III. třída: Velacký Pavel (Železná Ruda) 1 utkání; Šimáček Jan (Hradešice B) 1 utkání + 1 utkání podmíněný trest se mění na nepodmíněný – souhrnný trest zastavení činnosti 2 utkání nepodmíněně. (sed)