SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

STK schvaluje:
a) Výsledky utkání 14. kola OPM (mimo utkání Sušice B – Nezamyslice, chybí zápis) a III. třídy mužů komplet.
b) Soupisky: TJ Bezděkov, SK Bolešiny (muži), TJ Klatovy A (přípravka starší).
Dosud soupisku nepředložily TJ Žihobce A (muži).

STK bere na vědomí
– soupisku Chanos Chanovice A - muži
– splnění nařízení TJ Klatovy ve věci předložení ke kontrole nově vyhotoveného reg. průkazu hráče Ondřeje Javorského (roč. 2001).
– zápis z přípravného utkání z 26. 3. Zavlekov – Strážov B.
– zdravotní prohlídky hráčů Sokola Hradešice (muži, dorost).
– zprávu o kontrole člena STK náhradního soc. zařízení z důvodu rekonstrukce kabin TJ
Žihobce.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

D K t r e s t á zastavením činnosti n e p o d m í n ě n ě od 29. 3. 2011
OPM: Beneš Jan (Žichovice) – 1 utkání od 29. 3. 2011

ZE SEKRETARIÁTU

Provedení střídavých startů mládeže

Upozorňujeme kluby, kterým byl povolen v souladu s RS 2010/2011 čl. 20/20 střídavý start hráčů v mládežnických kategoriích v průběhu podzimní části roč. 2010/11, že vystavené registrace OFS Klatovy měly platnost do 31. 12. 2010.

Pokud kluby počítají s účastí těchto hráčů v soutěžích pro jarní část a nebo budou požadovat nové povolení střídavých startů připomínáme, že posledním termínem povolení těchto startů je 6. duben 2011 (viz RS čl. 20/20 3. str. 60).

Za účelem dohovoru termínu vyřízení žádostí a vyhotovení registrace (musí mít náležitosti RS str. 60 4.) kontaktujte sekretáře OFS Miroslava Sedlmaiera - MT 602 185 732, případně e-mailem fotbal@sumamavanet.cz.

Miroslav Sedlmaier