SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

STK schvaluje:
a) Výsledky 12. kola OP, III. třídy komplet
b) konečné tabulky OP, III. třídy po podzimní části roč. 2010/2011.
c) propozice II. ročníku zimního turnaje O pohár starosty města Sušice pořádaného TJ Sušice, který se uskuteční v době od 29. 1. – 27. 2. 2011.
STK provedla rozlosování:
– finálové části OPŽ o 1. – 6. místo
– nástavbové části OSŽ, do které byly zařazeny ostatní týmy přihlášené do OP žáků pro roč. 2010/11. Rozlosování obou soutěží je k dispozici na webových stránkách OFS Klatovy
STK připomíná klubům, že na úterý 16. 11. od 17 hodin je svolána do restaurace Klatovský dvůr v Klatovech porada trenérů, případně vedoucích družstev hrajících okresní přebor mladších přípravek.
STK navrhuje DK uložení pokuty 100 Kč Sokolu Mochtín B za opožděně nahlášený výsledek utkání OPM 12. kola (RS 22/11/24).
STK d ě k u j e všem klubům, funkcionářům a rozhodčím v souvislosti s uzavřením soutěžního období PODZIM 2010 za velmi dobrou spolupráci, která se odrazila v hladkém průběhu tohoto soutěžního období. STK blahopřeje klubům k dosaženým výsledkům a přeje všem zasloužený odpočinek a klidnou zimní přípravu na soutěžní období JARO 2011.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

D K t r e s t á:
1. Zastavením činnosti p o d m í n ě n ě do 15. 6. 2011:
III. třída: Kubala Jiří (Sokol Myslív) 3 U, Fait Zbyněk (Sokol Týnec) 3 U , Sládek Jan (Sokol Myslív) 1 U.
2. Zastavením činnosti n e p o d m í n ě n ě od 9. 11. 2010:
III. třída: Hlaváč Václav (Hradešice B) 3 U, Ryba Tomáš (Týnec) 2 U.
3. P o k u t o u:
a) na návrh STK - viz ÚZ STK z 9. 11. 2010 Sokol Mochtín 100 Kč
b) na návrh KR rozhodčí - viz zápis ze schůze KR z 22. 10. 2010.

ZE SEKRETARIÁTU

– Do 20. 11. 2011 bude na kluby elektronickou poštou zaslán ZPRAVODAJ č. 2/20010-11, který bude obsahovat mimo jiné konečné tabulky okresních soutěží po I. části roč. 2010/11, vyúčtování pohledávek klubů vůči OFS za II. pololetí 2010 a pokyny ke splnění termínů dle RS.
– Na webových stránkách je aktualizováno na základě schválené termínové listiny rozlosování jarní části okresních soutěží. Další změny v termínech a začátcích utkání budou provedeny po zaslání požadavků na změny prostřednictvím HLÁSENEK, které kluby pro jarní část předloží dle RS čl. 11/3/c nejpozději do 15. 2. 2011. ⋌(sed)