Z VÝKONNÉHO VÝBORU

VV na své schůzi dne 2.11. 2010:

a) schválil
– termínovou listinu soutěží řízených OFS Klatovy JARO 2011, která je zveřejněna na webových stránkách OFS a bude zaslána jako příloha ÚZ na kluby.
– nové složení trenérské metodické komise ve složení: předseda – Václav Zahradník, místopředseda – Miroslav Šmrha, členové – Josef Juraši (Okula Nýrsko), Ludvík Fremut (TJ Klatovy), Pavel Hrubec (TJ Sušice), Michael Forman (FK Horažďovice).

b) bere na vědomí dopis Sokola Vrhaveč a přijal interní opatření v obsazovaní rozhodčích.

c) žádá kluby, aby se aktivně v souladu s usnesení z 16. VH OFS z r. 2010 zapojily do sestavení žebříčku nejúspěšnějších hráčů, trenérů, rozhodčích a fotbalových kolektivů za rok 2010 na tiskopisech, které byly na kluby zaslány. Návrhy zasílejte na OFS Klatovy nebo e-mailem, a to vzhledem k uzávěrce PSS Klatovy nejpozději do 15.11.2010.

d) rozhodl z důvodu zajištění činnosti a vzhledem k nejasnostem v dalším financování OFS pozastavit do odvolání přerozdělování dotací na kluby.

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

STK schvaluje:
a) Výsledky utkání 11. kola mužů, 1. kola okresních soutěží mládeže, 14. kola OPMŽ komplet; dodatečně utkání 10. kola III. třídy Myslív – Kvasetice a IV. tř. sk. A Janovice B – Křenice, 10. kola OPŽ sk. B Myslív – N. Hory, turnaje č. 19 mladších přípravek (pořadatel FK Horažďovice).

b) konečné tabulky soutěží IV. třídy sk. A a B a všech mládežnických soutěží po podzimní části roč. 2010/2011. Do finálové části OP žáků postupují: Mochtín, Strážov, Myslív, N. Hory, D. Ves a Ž. Ruda. Ostatní účastníci podzimní části OPŽ budou zařazeni do jedné skupiny okresní soutěže, která se bude hrát jednokolově.

Rozlosování těchto dvou soutěží bude provedeno STK do 20. 11. 2010.

STK prověřila registraci hráče Javorského Ondřeje (TJ Klatovy) a nařizuje klubu výměnu registračního průkazu provést do 31. 3. 2011.
STK svolává na úterý 16. 11. od 17 hodin v restauraci Klatovský dvůr v Klatovech poradu trenérů nebo vedoucích družstev hrajících okresní přebor mladších přípravek.

STK navrhuje DK uložení pokuty:
100 Kč: Sokol Malý Bor (neúplně vyplněný zápis z utkání 11. kola III. třídy); 50 Kč: Sokol Pačejov (neúplně vyplněný zápis z utkání 14. kola OPMŽ); 250Kč: SRK Ž. Ruda a Sokol Nezamyslice za nesprávný postup při řízení utkání 1. kola OPŽ sk. C rozh. laikem (neuvedení dohody na řízení utkání).

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

D K t r e s t á:
1. Zastavením činnosti p o d m í n ě n ě do 31. 5. 2011:
OPM: Kundráč Martin (H. M. Boží)2 U; III. třída: Ryba Tomáš (Týnec) 1 U; III. třída: Mareš Jiří (Ž. Ruda) 2 U; Zelenka Milan (Plánice) 1 U.

2. Zastavením činnosti n e p o d m í n ě n ě od 2. 11. 2011:
IV. třída sk. A: Jarko Josef (Dlažov) 6 U.

3. P o k u t o u: na návrh STK kluby Sokol Malý Bor, Sokol Pačejov, Sokol Nezamyslice a SRK Ž. Ruda - viz ÚZ STK z 2. 11. 2010.

DK projednala žádost o prominutí zbytku trestu: OPM: Procházka Pavel (H. M. Boží) - žádosti se vyhovuje. (sed)