SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE
STK schvaluje:
a) Výsledky odehraných utkání dle rozlosování ve dnech 16. – 18.4. mimo OPSP Mochtín – Nýrsko a OPŽ Mochtín – D. Ves (chybí zápisy) a dodatečně schválila výsledek utkání OSSP sk. B Horažďovice – D. Ves.


b) Změny termínů a začátků utkání na základě předložené vzájemné dohody klubů:
OS žáků sk. B: 7. kolo, SO 8.5.; 10.30, Malý Bor - Nezamyslice, hřiště v Malém Boru
OPMP: 12. kolo, SO 15.5., 15.00, Horažďovice – Nýrsko, hřiště v Horažďovicích
Poplatek za provedení změn dle RS čl.21/5 neúčtován - termín předložení dodržen.
STK vyhlašuje kontumační výsledek z utkání 17. kola III. třídy Sokol Neznašovy – Sokol Týnec a tři body ve prospěch Sokola Neznašovy. Výsledek dosažený na hřišti ponechán.

U p o z o r n ě n í
STK v souvislosti s neobsazováním delegovanými rozhodčími utkání starších přípravek sk. A, B a okresního přeboru mladších přípravek upozorňuje účastníky těchto soutěží, že je bezpodmínečně nutné na zadní stranu zápisu o utkání uvést výsledek losování a dohodu obou klubů na řízení rozhodčím laikem. U rozhodčího laika je pak nutné uvést jeho osobní údaje, a to jak na přední straně u HR, a dále na zadní straně zápisu uvést jeho adresu bydliště. Rozhodčí, který bude utkání řídit, nesmí být v zápise uveden u výkonu jakékoliv další funkce (trenér, vedoucí družstva, hlavní pořadatel), jinak bude toto kvalifikováno STK jako kumulace funkcí.

STK navrhuje DK uložení pokuty:
800,- Kč – Sokol Týnec – za nedohrané utkání 17. kola III. třídy (RS čl.21/11/3)
500,- Kč – Sokol Týnec – za nezdůvodnění nedohrání utkání 17. kola III. třídy (RS čl.21/11/39)
200,- Kč – Dukla Janovice – za nedostatečně vyplněný zápis v utkání 17. kola IV.tř. sk.A (RS čl.21/11/36)

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
DK trestá:
1. Zastavením činnosti od 20.4. 2010
n e p o d m í n ě n ě:
OPM: Hájek Jakub (Start Dešenice) na 1 U, Ouda Jan (TJ Bezděkov) na 3 U, OSŽ skupina B: Voldřich Roman (žák Sokola Nezamyslice) na 4 U, Klečka Jan (žák Sokola Nalžovské Hory) na 4 U.

2. P o k u t o u: na návrh STK kluby - viz STK: 800,- Kč + 500,- Kč Sokol Týnec, 200,- Kč Dukla Janovice (DŘ II/6/5)

3. Žádost o prominutí zbytku trestu: OPM - Černý Tomáš (Železná Ruda). Rozhodnutí DK: žádosti se nevyhovuje.

Miroslav Sedlmaier