STK schválila:
– Výsledky 14. kola okresního přeboru komplet a III. třídy mimo utkání Malý Bor – Neznašovy (nedošel zápis).
– Změnu termínu a začátku utkání na základě předložené vzájemné dohody klubů: IV.třída sk. A, 13. kolo NE 6.6.2010, 15.00 Dlažov – Zavlekov na hřišti v Dlažově
– soupisku Dukly Janovice a vzala na vědomí došlou soupisku TJ Žichovice zaslanou P KFS

STK upozorňuje
kluby, aby si prověřily platnost zdravotních způsobilostí hráčů
STK bere na vědomí zdůvodnění Sokola Neznašovy přednesené zástupcem klubu Václavem Štraserem k pozdnímu dostavení k utkání III. třídy M. Bor – Neznašovy.

UPOZORNĚNÍ
k zveřejňování úřední rozhodnutí komisí OFS Klatovy
S účinností od prvního jarního kola fotbalových soutěží řízených OFS Klatovy bude zveřejňování zápisů ze schůzí (rozhodnutí ) komisí na webových stránkách OFS Klatovy probíhat s uvedením aktualizace data takto: STK – v části SPORTOVNĚ TECHNICKÉ KOMISE, DK - v části DISCIPLINÁRNÍ KOMISE, KR - v části KOMISE ROZHODČÍCH, TMK – v části TMK

Všeobecně platí: nejaktuálnější zpráva = datum zveřejnění). Nejpozdější ukládaná aktualizace den před dnem pracovního klidu, zpravidla v pátek do 14 hodin. Neodkladné další rozhodnutí po tomto termínu budou zasílány výjimečně na kluby e-mailem.
Z výše uvedených důvodů nemusí být proto verze, která je předávána s předstihem do tisku, nejaktuálnější zpráva. Proto je pro kluby rozhodující obsah a aktualizace zveřejněná na webových stránkách OFS Klatovy. NUTNÉ SLEDOVAT! (sed)