Z VÝKONNÉHO VÝBORU
Přerozdělení finančních příspěvků na mládež

VV rozhodl o uvolnění části finanční hotovosti ve výši 102 200 Kč k zaslání dotací na činnost mládežnických družstev za II. pololetí 2009 . Dotace bude zaslána na čísla účtů klubů dle rozdělovníku do 31.1. 2010. Výše dotací byla zaslána na jednotlivé kluby e-mailem.

Úhrada pohledávek kluby za II. pololetí 2009
V návaznosti na uvolnění přerozdělení finančních prostředků na kluby VV nařizuje posunutí termínu vyřízení pohledávek klubů vůči OFS za II. pololetí 2009 stanovený RS z původního termínu k 30.11.2009 na nový termín do 15.2. 2010. Vyúčtování pohledávek je součástí rozdělovníku dotace na mládež. Pohledávky jsou zveřejněny na webových stránkách OFS v části úřední zprávy a je součástí přílohy ÚZ č. 18/2009-10. Kluby uhradí dlužné pohledávky uvedené ve sloupci č.6 do 15.2. 2010. Klubům, které obdrží dotace na mládež, jsou již tyto odečteny z přidělené částky. Každý klub obdrží písemný souhrn vyúčtování pohledávek.

Případné nesrovnalosti ve vyúčtování řeší kluby písemně a nebo telefonicky se sekretářem svazu.

Hodnotící valná hromada OFS Klatovy
Hodnotící 16. valná hromada OFS Klatovy se bude konat v Klatovech v hotelu Rozvoj v sobotu 13.3. 2010 se začátkem v 09.30. Účast z klubů na VH je po jednom delegátu s hlasem rozhodujícím. Delegační listy obdrží kluby do 20.2.2010.

Vyškolení nových trenérů licence „C“ a doškolení držitelů licencí „C“
Školení nových licencí „C“ a doškolení po třech letech stávajících licencí v druhé polovině února ( pravděpodobně 26., 27. a 28.2. - školení musí trvat 19 hodin ). Školení se bude konat v případě minimálně 12 přihlášených účastníků.

Přihlášky posílat na e-mailovou adresu fotbal@sumavanet.cz, nebo VaclavZahradnik@seznam.cz .
Seznamy držitelů a platnost licencí jsou uvedena na stránkách OFS Klatovy.

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE
STK schvaluje

a) Předložené propozice halových turnajů žáků a starších přípravek: 30.1. - Chanos Chanovice , 14. a 20.2.2010 Sokol Mochtín.
b) Propozice zimního turnaje Sokola Měčín – II. ročník Zimní bílucké ligy .

Z KOMISE ROZHODČÍCH
Doškolovací seminář rozhodčích
Komise rozhodčích pořádá v sobotu 23. a v neděli 24. ledna v Relax areálu Hnačov každoroční pravidelný doškolovací seminář fotbalových rozhodčích okresu Klatovy. Zahájení 23.1. v 09:00, ukončení 24.1. ve 14.00 hodin. Program školení a pozvánka jsou k dispozici na webových stránkách OFS Klatovy.

Případní noví zájemci o vyškolení do funkce rozhodčího se tohoto semináře mohou zúčastnit. Kontaktujte se předem na tel. 739 570 064.
Rozhodčí, kteří se nezúčastní semináře, nebudou delegováni na žádné fotbalové utkání! (sed)