SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

STK schvaluje
a) výsledky
8. kola mistrovských soutěží dospělých a mládeže komplet mimo OPŽ Švihov - Janovice (nehráno) a dodatečně utkání 7. kola OPŽ sk. B Hradešice – N. Hory, OPSP sk. A Švihov – Luby a OPMP Horažďovice – Klatovy A.

b) změny termínů utkání
2. kolo OPMP na 16.10. v 16.30, Švihov - Klatovy B (hřiště ve Švihově, obrácené pořadí).
Poplatek za změnu utkání v kratším termínu účtován podle RS čl.21/5 TJ Klatovy.

Předložení seznamu o zdravotní způsobilosti
STK eviduje došlý seznam
o zdravotní způsobilosti hráčů starší přípravky SRK Ž. Ruda, který došel dne 13.10.2009.

STK vyhlašuje kontumační výsledek
z utkání 8. kola OPŽ sk. A Švihov – Janovice 3:0 a tři body ve prospěch FC Švihov. Důvod: hosté k utkání nenastoupili.

STK bere na vědomí
doplnění seznamu hráčů starší přípravky TJ Sušice B.

STK navrhuje DK uložení pokut:
250,- Kč – Hory Matky Boží za nedostatečně vyplněný zápis z utkání 8. kola OPM (není uveden vedoucí družstva) podle RS čl. 21/11/36; 400,- Kč – Dukla Janovice za nesehrané utkání 8. kola OPŽ podle RS čl. 21/11/2; 100,- Kč – Dukla Janovice za nedostatečně vyplněný zápis utkání OPŽ 8. kola podle RS čl. 21/11/36; 250,- Kč – FC Švihov za nesprávný postup při řízení rozhodčím laikem utkání 7. kola OPSP sk. A podle RS čl. 21/11/33; 250,- Kč – Start VD Luby za nesprávný postup při řízení rozhodčím laikem utkání 7. kola OPSP sk. A podle RS čl. 21/11/33; 100,- Kč – FC Švihov za nedostatečně vyplněný zápis utkání 7. kola OPSP podle RS čl. 21/11/36; 250,- Kč – SRK Železná Ruda za nesprávný postup při řízení rozhodčím laikem utkání 8. kola OPSP sk. C podle RS čl. 21/11/33; 250,- Kč – TJ Sušice B za nesprávný postup při řízení rozhodčím laikem utkání 8. kola OPSP sk. C podle RS čl. 21/11/33; 500,- Kč – SRK Železná Ruda za nedostatečně vyplněný zápis utkání 8. kola OPSP sk. C podle RS čl. 21/11/36; 1000,- + 2000,- Kč – SRK Železná Ruda za pozdní předložení prohlášení o zdravotní způsobilosti starších přípravek podle RS čl. 21/11/43, 44.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

DK trestá:
1. Zastavením činnosti n e p o d m í n ě n ě:
III. třída – Zmeškal Bohumil, Sokol Kvasetice na 5 U od 6.10.2009; III. třída – Soukup Václav, Sokol Hradešice B na 1 U od 13.10.2009; III. třída – Kubáň Aleš, Sokol Kvasetice na 8 U od 6.10.2009.

2. Zastavením činnosti p o d m í n ě n ě:
OPM – Zhvakin Aleksandr , TJ Bezděkov na 3 U do 15.05.2010; OPM – Skuhravý Ladislav, Chanos Chanovice B na 3 U do 15.05.2010; IV. třída skupina A – Drmla Milan, Sokol Plánice na 1 U do 15.05.2010; III. třída – Ballý Pavel, Sokol Kvasetice na 2 U do 15.05.2010.
3. Zákaz výkonu všech funkcí spojených s lavičkou n e p o d m í n ě n ě:
Zahradník Václav, Sokol Kvasetice na 6 měsíců, od 6.10.2009. do 5. 4. 2010.

4. Projednala žádost o prominutí zbytku trestu hráče Sokola Nalžovské Hory Antonína Jedličky.
DK žádosti vyhovuje.
5. Trestá p o k u t o u: na návrh STK kluby - viz ÚZ 12/2009-10.

KOMISE ROZHODČÍCH

Komise rozhodčích
KR provedla změny v obsazení na utkání 16. – 18.10. 2009 a obsazení rozhodčích na termín 30.10. – 1.11. 2009.
KR upozorňuje rozhodčí, kteří si objednali nová Pravidla kopané platné od 1.7. 2009, že si je mohou odebrat za 120 ,- Kč/kus (ti, kteří provedli úhradu zálohy Kč 100,- na semináři rozhodčích v Sušici, doplatí rozdíl při odběru PF ) v sekretariátu Pošumavského sportovního sdružení v Klatovech, Denisova 93/I. (sed)