SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

STK schvaluje
a) výsledky

6. kola mistrovských soutěží dospělých a mládeže komplet mimo utkání IV. tř. sk. B K. Hory- Hartmanice a OPSP sk. C K. Hory - Sušice A (chybí zápisy) , dodatečně utkání 5. kola OPM Dešenice-Žihobce, IV. třída Janovice B – Plánice a dále utkání vloženého 2. kola OPSP komplet.

b) změny termínů utkání
9. kolo OPD na 17.10. v 10.00, Sokol M. Bor - Sokol Plánice (v Malém Boru); 10. OPŽ sk. A na 25.10. v 12.30, Sokol Mochtín – Sokol Měčín (v Mochtíně).

STK provedla na základě předvolání hráčů a funkcionářů v ÚZ č. 9 /2009-10 šetření
ve věci námitky ARBO Velhartice po provedené konfrontaci v utkání 5. kola III. třídy Kvasetice – Velhartice. Na základě dosud zjištěných skutečností předvolává do příští schůze STK, která se koná 6.10. v 17.20 hod., hráče Sokola Kvasetice Romana Skalu, Bohumila Zmeškala a vedoucího družstva Václava Zahradníka pod následky zastavení činnosti celému klubu.

Výsledek kontroly došlých seznamů o zdravotní způsobilosti hráčů:
STK provedla kontrolu plnění uloženého úkolu klubům ve věci zaslání seznamů o zdravotní způsobilosti hráčů do termínu 22.9.2009 . Dosud nepředložila seznam starší přípravky SRK Železná Ruda (OPSP sk. C).

STK bere na vědomí zdůvodnění
SK Bolešiny pozdního zahájení utkání 6. kola OPD M. Bor – Bolešiny.

STK ukládá Sokolu Mochtín
předložit 6.10. 2009 do schůze komise registrační průkaz hráče Petra Rajtmajera.

STK schvaluje střídavý start
Martině Rovňanové za Tatran Dlouhá Ves v kategorii starších přípravek.

STK navrhuje DK uložení pokut:
1000,- + 500,- Kč – Chanos Chanovice za pozdní předložení prohlášení o zdravotní způsobilosti družstva starší přípravky podle RS čl. 21/11/43, 44. 1000,- + 500,- Kč – Dukla Janovice za pozdní předložení prohlášení o zdravotní způsobilosti starších žáků RS čl. 21/11/43, 44.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

DK trestá
1. Zastavením činnosti p o d m í n ě n ě:
OPM – Šimon Martin, Veřechov na 2 U do 30.4. 2010; OPM – Tomaka Robin, Mochtín na 2 U do 30.4. 2010.

2. Zastavením činnosti n e p o d m í n ě n ě:
III. třída – Jedlička Antonín, Nalžovské Hory na 3 U od 30.9.2009.

3. Projednala žádost o prominutí zbytku trestu těchto hráčů:
IV. třída – skupina A – Mixán Josef, Měčín B – žádosti se vyhovuje; III. třída – Vodička František, Malý Bor – žádosti se vyhovuje; OPD – Kalčík Tomáš, Malý Bor – žádosti se nevyhovuje.

4. p o k u t o u: na návrh STK kluby - viz ÚZ 10/2009-10

KOMISE ROZHODČÍCH

Komise rozhodčích
Zasedala na své pravidelné schůzi dne 30.9. 2009.

KR provedla:
– změny v obsazení na utkání 2. – 4.10. 2009 a obsazení rozhodčích na termín 9. - 18.10. 2009
– kontrolu zápisů z utkání
– hodnotila po polovině podzimní části obsazení a dostavování se rozhodčích k utkání
– na základě zjištěných nedostatků navrhla disciplinární (finanční) postih DK a uložila pokuty v kompetenci KR
Závěry z jednání komise jsou zveřejněny samostatně na webových stránkách OFS v části „komise rozhodčích“.

TRENÉRSKO METODICKÁ KOMISE

Trenérsko metodická komise
Provedla nominaci na výběrový sraz, který bude uspořádán na základě nově tvořeného reprezentačního výběru OFS Klatovy ročníku narození 1998. Výběrový sraz se uskuteční v Klatovech na hřišti pod Hůrkou ve čtvrtek 8. října od 16.00 hodin.
Nominace hráčů je zveřejněna v části ÚZ OFS Klatovy na webových stránkách www.fotbal.cz a byla zaslána jako příloha ÚZ č. 10/2009-10 na sekretáře klubů elektronickou poštou. (sed)