SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE
STK schvaluje
a) Výsledky:
1. kola OPM mimo Chanovice B – V. Hydčice (chybí zápis), III. třídy a IV. tř. sk. A a IV. tř. sk. B komplet.

b) Změny termínů utkání:
2. kolo OPM na 30.8. v 17:00, Mochtín B – Velké Hydčice (Kolinec); 4. kolo IV. třída sk. B na 12.9. v 17:00, Milčice – Myslív (Milčice – obrácené pořadí).

Kontrola odstranění závad:
STK provedla kontrolu odstranění nedostatků zjištěných v průběhu jarní části roč. 2008/09 u Startu H. Matky Boží. Zjištěné závady byly odstraněny.

Soupisky:
STK bere na vědomí došlé soupisky oddílů vyšších soutěží: FK Svéradice, TJ Žichovice, Sokol Pačejov, Sokol Měčín, Sokol Hradešice.

STK navrhuje DK uložení pokut:
100,- Kč – Dukla Janovice za nehlášení výsledku utkání 1. kola IV. třídy podle RS čl.21/11/24; 100,- Kč – Sokol Kolinec za nehlášení výsledku utkání 1. kola III. třídy podle RS čl.21/11/24.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
DK trestá:
1. Zastavením činnosti p o d m í n ě n ě:
OP, Čuba Miroslav, Dukla Janovice, na 3 U do 30.11.2009; IV. třída skupina A, Frank Karel, Vrhaveč B, na 3 U do 30.11.2009; IV. třída skupina A, Rejtar Vlastimil, Křenice, na 3 U do 30.11.2009.

2. Zastavením činnosti n e p o d m í n ě n ě:
III. třída, Beneš Radek, Velhartice, na 1 U od 25.8.2009; III. třída, Mesiar Miroslav, Nalžovské Hory, na 1 U od 25.8.2009; III. třída, Sydorenko Vasyl, Luby, na 3 U od 25.8.2009; IV. třída skupina B, Požárek Adam, Soběšice, na 1 U od 25.8.2009; IV. třída skupina B, Šimáček Martin, Rabí, na 1 U od 25.8.2009.

3. Projednala žádost o prominutí zbytku trestu:
OPM, Marek Luděk, TJ Sušice B – trest se mění na podmíněný - 2 U ZČP do 30.11.2009;
IV. třída sk. A, Drmla Jan, So Plánice – žádosti se vyhovuje. Trest zákazu výkonu funkce kapitána zůstává v platnosti.

4. p o k u t o u: na návrh STK kluby - viz ÚZ 4/ 2009-10.

KOMISE ROZHODČÍCH
Komise rozhodčích
provedla změny v obsazení na utkání 29. – 30.8. 2009 a obsazení rozhodčích na termín 11. - 18.9.2009. (sed)