SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE
STK schvaluje

a) Výsledky:
13. kola OPM, III. třídy komplet.
b) Změny termínů utkání:
2. kolo OPŽ sk. A na 30.8. v 10:00, Janovice – Mochtín (obr. poř.), hř. Janovice; 9. kolo OPŽ sk. C na 18.10. v 13:00, Dlouhá Ves – Žichovice, hř. Dlouhá Ves.

Kontrola registračních průkazů
STK provedla kontrolu předložených registračních průkazů hráčů FK Horažďovice B, kteří nastoupili v utkání 13. kola III. třídy na občanské průkazy. Kontrolou bylo zjištěno, že start všech hráčů Horažďovic B uvedených v zápise o utkání byl v tomto zápase oprávněný.

Soupisky
a) STK schvaluje předloženou soupisku TJ Bezděkov
Závady: III. třída – Hradešice B (soupiska nemá náležitosti); chybí: IV. třída: Měčín, Svéradice, Pačejov.
STK eviduje došlé seznamy o zdravotní způsobilosti hráčů: Sokol Neznašovy.

STK vzala na vědomí:
neúplnou žádost Sokola Mochtín o změnu místa konání utkání OP Mochtín B – V. Hydčice (chybí souhlas soupeře).

STK upozorňuje:
kluby, účastníky okresních soutěží na termín předložení seznamů zdravotní způsobilosti
hráčů STK – dospělí do 1.9. 2009, mládež – do 15.9.2009.

STK navrhuje DK uložení pokut:
300,- Kč TJ Bezděkov za pozdní předložení soupisky podle RS čl. 21/11/10; 100,- Kč FC Sokol Týnec za nedostatečně vyplněný zápis z utkání 13. kola III. tř. podle RS čl. 21/11/36.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
DK trestá

1. Zastavením činnosti n e p o d m í n ě n ě:
OPM, Urban Miroslav, Janovice, na 1 U od 18.8. 2009.

2. Projednala žádost o prominutí zbytku trestu těchto hráčů:
III. třída Stach Vladislav, Běšiny – Žádosti se vyhovuje; III. třída, Kalista Josef, Velhartice – Žádosti se nevyhovuje.

3. p o k u t o u: na návrh STK kluby - viz ÚZ 3/ 2009-10.

KOMISE ROZHODČÍCH
Komise rozhodčích provedla změny v obsazení na utkání 22.8. – 30.8. 2009 a obsazení rozhodčích na termín 4. - 11.9.2009. (sed)