SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE
Upřesnění počtu účastníků soutěží nového soutěžního roč. 2009/2010:
Oproti původnímu zveřejnění zařazení družstev podle obdržených přihlášek došlo k určitým změnám v počtech účastníků v jednotlivých soutěží řízených OFS Klatovy. STK pro týmy startující v krajských soutěžích za účelem jejich požadavků na čísla při dohovoru se sekretářem svazu upřesňuje počty družstev v okresních soutěží:

14 - OP mužů a III. třída
11 - IV. třída skupina A
10 - IV. třída skupina B, OP dorostu (jako desátý účastník přibyl tým Sokola Kasejovice
(Plzeň jih)
8 - OP mladší přípravka
6 - 2 skupiny (A a B) OPŽ a 3 skupiny (A, B, C) v OP starších přípravek
5 - OPŽ - skupina C

Aktuální jmenovité zařazení družstev do soutěžního ročníku je uveřejněno v části „Úřední zprávy“.

Upřesnění čísel:
Kluby, které mají v soutěžích řízených PKFS svá družstva a požadují upřesnění čísel pro další své týmy v soutěžích řízených OFS Klatovy nejpozději do v průběhu neděle 5.7., se kontaktují telefonicky či zašlou formou e-mailu upřesnění čísel nebo změnu hracího dne a začátku utkání. Sekretář OFS společně s předsedou STK následně provedou případné korektury.

V úterý do 19.00 hodin budou přidělená čísla podle soutěží umístěna na webové stránky OFS (www.fotbal.cz).
UPOZORNĚNÍ: po tomto zveřejnění nebudou prováděny žádné změny v číslech s výjimkou, že dojde k dohodě mezi kluby na aktivu k vzájemné výměně přidělených čísel. Mimo toho se mohou na aktivu provádět změny hracího dne a ÚZ.

Změna místa konání letního losovacího aktivu NEPŘEHLÉDNĚTE!
Povodňové trápení se nevyhnulo ani místu, kde se koná každoročně losovací aktiv, restauraci U Hošků ve Vrhači. Z tohoto důvodu došlo ke změně místa konání vyhodnocení soutěžního ročníku 2008/09 a rozlosování roč. 2009/10, který se koná v hotelu Rozvoj v Klatovech .

Termín čtvrtek 9.7. i začátek v 17 hodin stejně jako přítomnost členů STK k případnému řešení problémů týkajících se přidělených čísel od 16 hodin se nemění.
Neúčast zástupce klubu na aktivu bude řešena podle RS - sazebníků pokut pokutou 1000 Kč. Přítomní zástupci klubů převezmou na aktivu ceny a diplomy pro nejúspěšnější střelce branek (viz RS čl.16/VI). Po několikaletém opakování malého zájmu o převzetí ocenění jednotlivcům upouští OFS od jejich osobní účasti.

Požadavky na nové rozpisy soutěží:
Každý zástupce klubu na losovacím letním aktivu při prezenci provede ústní objednávku na zaslání požadovaných nových Rozpisů soutěží 2009/2010 a to pokud bude klub požadovat více než odehrání povinného 1 ks RS.

Splnění podmínky za družstvo mládeže:
Podle RS roč. 2008/09 čl. 6 1/3 mají od ročníku 2009/2010 za povinnost účastníci okresních soutěží mužů mít zapojené v tomto ročníku jedno družstvo mládeže. Týmy, které tuto podmínku nesplňují, uhradí jako podmínku účasti v novém ročníku 2009/10 tuto kompenzaci: OP – 1000 Kč, III. třída – 500 Kč a IV. třída – 200 Kč, s termínem úhrady shodným s úhradou vkladu do soutěže nejpozději do 31.7.2009.

ZE SEKRETARIÁTU
Termíny zahájení podzimní části soutěží:
Na množící se dotazy k zahájení soutěží Podzim 2009 uvádíme, že již 6.5. byla na kluby zaslána elektronickou poštou termínová listina nového roč. 2009/10 a tato byla rovněž téhož dne umístěna na webové stránky OFS Klatovy.

Ve stručnosti lze uvést, že se jedná o stejný model jako v minulém ročníku a termíny se posouvají jen o jeden den: OP a III. třída zahájí 15.8. předehráním 13. kola a dále pokračují 1. kolem stejně jako obě skupiny IV. třídy s tím, že skupina B končí 17.10., skupina A 31.10; OP a III. třída mužů končí 12. kolem 7.11., OP dorostu a OP žáků zahájí 2. kolem 29.8. a končí OPD 1. kolem 17.10., OPŽ končí 10. kolem 24.10. s tím, že 1. kolo bude vložené v týdnu. OP starších i mladších přípravek zahájí 3. kolem 5.9., starší přípravky končí 10. kolem 24.10. s tím, že první dvě kola budou jako vložená sehrána v týdnu. OP mladších přípravek končí 17.10., když první dvě kola budou sehrána v pořadí 1. a 2.kolo na závěr. (sed)