SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE
STK schválila:
Výsledky:
26. kola OPM, III. třídy; 15. kola IV. třídy sk. A , B; 21. kola OPD; 2. kola OPŽ, OPSP, 0SSP sk. A a B, 9. kolo OSŽ vše komplet.
Na základě předložených propozic uspořádání turnajů:

• 15. ročníku Memoriálu Jiřího Kodeše. Pořadatel: Sokol Dlažov, termín: sobota 1.8. 2009 , začátek: 10.30 hodin na hřišti v Dlažově.
• 3. ročník Memoriálu Ing. Jana Sysla. Pořadatel: SK Ježovy, termín 25.7.2009, začátek 12.30 hodin, hřiště v Ježovech.
• XX. ročník Karla Hlavatého. Pořadatel Sokol Velký Bor, termín: sobota 8.8. 2009, začátek 13.30 hodin , hřiště Velký Bor
• XI. Ročník O Putovní pohár Kooperativy 2009: Pořadatel:Start H. M. Boží; termín: sobota 1.8. 2009, začátek 10.00 hodin, hřiště v Hory Matky Boží.
• Memoriál Jiřího Brabce turnaj přípravek (nar. po 1.1.1999). Pořadatel TJ Sušice, termín sobota 27.června
Konečné tabulky mistrovských soutěží ročníku 2008/2009 řízených OFS Klatovy.

Postupy a sestupy:
Postupy: do 1.B třídy Sokol Měčín, do KSD FK Horažďovice, žáci Sokol Plánice (postup neakceptoval ani vítěz ani celky, které se umístily na 2. a 3. místě), do OP – Chanovice B, TJ Žihobce, do III. třídy – Sokol Běšiny, Sokol Velký Bor.

Sestupy: do III. třídy – FK Horažďovice B, do IV. třídy – Sokol Myslív.

STK uzavřela šetření utkání Plánice – Měčín. Šetřením bylo prokázáno, že utkání 12. kola IV. tř.sk. A Plánice – Měčín B nebylo vůbec sehráno i přes skutečnost, že o utkání byl vyhotoven zápis s tím, že toto utkání nebylo dohráno pro malý počet hráčů Sokola Měčín B.

Z tohoto důvodu STK ruší:
a)vyhlášení kontumačního výsledku 3:0 ve prospěch Sokola Plánice
b) pořádkovou pokutu 800,-Kč Sokolu Měčín
STK vyhlašuje kontumační výsledek:
z utkání 12. kola IV.t řídy sk. A Sokol Plánice – Sokol Měčín B 0:3 a 0 bodů v neprospěch obou týmů. Důvod: Šetřením STK bylo prokázáno, že oba celky vůbec k utkání nenastoupily.

STK provedla na základě došlých přihlášek do nového soutěžního roč. 2009/2010 zařazení družstev do soutěží:
OP mužů – 14 účastníků: ubyly: So Měčín (postup), FK Horažďovice B (sestup), přibyly Chanovice B a Žihobce.
III. třída - 14 účastníků: ubyly Chanovice B a Žihobce (postup do OP), Myslív (sestup do IV. třídy), přibyly Horažďovice B (sestup), Běšiny a V. Bor postup ze IV.třídy

IV. třída, sk. A - 10 účastníků: ubyly Běšiny (postup) ,přibylo nově béčko Dukly Janovice.
IV. třída, sk. B - 11 účastníků: ubyly V. Bor (postup) a Nezamyslice B (zrušeno), přibyl Sokol Myslív.
OP dorostu - 9.účastníků: ubyly Horažďovice a Nýrsko (postup do KS), FC Švihov (zrušeno)
OP žáků- 17 týmů: přibyly nově Luby , Hradešice a Nezamyslice, neubyl nikdo.
Skupina A (6 účastníků ): Strážov, Měčín, Janovice, Mochtín, Luby ,Švihov.
Skupina B (6 účastníků) : Myslív , Chanovice, Bolešiny, Plánice , N. Hory, Hradešice.
Skupina C (5 účastníků): Nezamyslice, Žichovice, Malý Bor, Hartmanice, D. Ves .
OP starších přípravek: ubyly Nezamyslice a Klatovy B, nově přihlášené celky Pačejov a Bezděkov.
Skupina A (6 účastníků): Klatovy, Janovice, Švihov, Nýrsko, Luby, Bezděkov.
Skupina B (6 účastníků): Bolešiny, Pačejov, Horažďovice, Chanovice, Měčín a Mochtín.
Skupina C (6 účastníků): Sušice A, K. Hory, N. Hory, Sušice B, Železná Ruda, Ta Dlouhá Ves.
OP mladších přípravek (8 účastníků): Luby, Nýrsko, Horažďovice, Klatovy , Sušice, Švihov, Klatovy B , Mochtín, nově přibyl FC Švihov.
Kompletní seznam účastníků podle soutěží bude zveřejněn na webových stránkách OFS.
Letní losovací aktiv:
Letní losovací aktiv OFS Klatovy proběhne ve čtvrtek 9. července od 17.00 hodin v restauraci U Hošků ve Vrhavči.
STK navrhuje DK uložení pokut:
2.000,- Kč Sokol Měčín B, Sokol Plánice za nenastoupení k utkání 12. kola IV. třídy sk. A podle RS 21/11/4.
10.000,- Kč Sokol Měčín B, Sokol Plánice za závažné porušení řádů a směrnic, kterým byla porušena regulérnost soutěže a uvádění nepravdivých údajů podle SŘ čl.57/b a RS čl.21/11/45.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
DK trestá:
1. Zastavením činnosti p o d m í n ě n ě:
III. třída Racek Pavel Sokol N. Hory na 3 U do 15.10. 2009; IV. třída sk. A Škach Josef Sokol Dlažov na 1 U do 15.10.20009.
2. Zastavením činnosti n e p o d m í n ě n ě:
OPM Pánek Jaromír TJ Sokol Nezamyslice na 1 U od 23.6. 2009; OPM Marek Luděk TJ Sušice 4 U od 23.6.2009.
3. p o k u t o u:
na návrh STK kluby - viz ÚZ 33- 2008-09.
Závěry DK z nesehraného utkání IV tř.sk. A Plánice – Měčín B:
Disciplinární komise po vyslechnutí předvolaných funkcionářů a hráčů So Plánice a So Měčín B a na základě dostupných materiálů z šetření STK rozhodla:
Zastavením činnosti n e p o d m í n ě n ě hráčům – kapitánům:
Šimek Petr Sokol Měčín B na 6 měsíců od 16.6. do 15.11.2009; Drmla Jan Sokol Plánice na 3 měsíce od 16.6. do 15. 9. 2009.
Zákaz výkonu funkce kapitána n e p o d m í n ě n ě:
Šimek Petr Sokol Měčín B na 6 měsíců od 16.6. do 15.9. 2009; Drmla Jan Sokol Plánice na 6 měsíců od 16.6. do 15.9. 2009.
Zákaz výkonu všech funkcí spojených s fotbalem n e p o d m í n ě n ě:
Drmla Petr Sokol Plánice na 12 měsíců od 16.6. do 15.6. 2010; Veselý Evžen ml. Sokol Plánice na 12 měsíců od 16.6. do 15.6. 2010; Drmla Jan Sokol Plánicena 12 měsíců od 16.6. do 15.6. 2010.
Zákaz výkonu funkce rozhodčího n e p o d m í n ě n ě:
Kubeček Petr rozhodčí na 3 měsíce od 16.6. do 15.9.2009.
DK trestá p o k u t o u:
• za uvádění nepravdivých údajů hráčů a funkcionářů z utkání 12. kola IV. třídy sk. A Plánice- Měčín B kluby:
Sokol Plánice - 9.000 Kč (2000,- + 7000,- Kč).
Sokol Měčín B - 10.000 Kč (2000,- + 8000,- Kč).
• Za uvádění nesprávných údajů v dokladech rozhodčí Petra Kubečka - 500 Kč.

KOMISE ROZHODČÍCH
Komise rozhodčích:
zasedala dne 23.6. 2009. Zápis ze schůze této komise je uveřejněn na webových stránkách OFS Klatovy.

ZE SEKRETARIÁTU:
Vyúčtování pohledávek klubů:
V souladu s rozpisem soutěží čl. 21/10 bude provedeno k 30.6.2009 vyúčtování pohledávek klubů vůči OFS za I. pololetí 2009, které obdrží kluby elektronickou poštou a převezmou jejich zástupci na letním losovacím aktivu 9.7. ve Vrhavči. Termín úhrady včetně vkladů do soutěží je do 31.7. 2009. (sed)