SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

STK schválila výsledky:
22. kola OPM mimo utkání Mochtín B - Vrhaveč , III. a IV. třídy sk. A , B mimo utkání K. Hory – Svéradice B , 20. kolo OP, dorostu, 9. kola OPŽ, 9. kolo OSŽ , 6. kolo OSŽ , 9. kolo OPSP, OSSP sk. A ,B a 11. kolo OPMP mimo utkání Klatovy A – Luby (CHZ) komplet.

Změny termínů utkání:
22. kolo OPD na 6.6. v 10.30 Žichovice – Nýrsko (Žichovice), 21. kolo OPD na 20.6. v 10.30 Švihov – Kašperské Hory (Švihov).
Propozice I. ročníku fotbalového turnaje mužů O pohár starosty obce Velhartice pořádaného v sobotu 25.7.2009 od 13.00 hodin na hřišti ve Velharticích.

STK vyhlašuje:
kontumační výsledek z utkání IV. třídy sk. B 22. kola K. Hory – Svéradice B 0:3 a tři body ve prospěch FK Svéradice B. Důvod: neoprávněný start hráče žákovské kategorie (r.1994) za družstvo TJ K. Hory –SŘ čl.69.1. a RS čl.6, část G / I.čl.3.

STK upozorňuje:
TJ Sušici na nesrovnalost výše proplacené paušální náhrady rozhodčího Petra Kubečky v utkáních 9. kola OPSP a 11. kola OPMP.

STK provedla kontrolu TJ Start H. M. Boží:
A na základě této kontroly předvolává zástupce klubu Startu H. B. Boží do své schůze 9. 6. v 17.30 hodin , která se koná v sekretariátu PSS Klatovy, Denisova 9I/I.

STK navrhuje DK uložení pokut:
100,- Kč Arbo Velhartice, TJ Žihobce a FC Švihov za nedostatečně vyplněné zápisy z utkání 22. kola III. tř. B,
OSŽ 6. kolo, 0SSP 9. kolo podle RS čl.21/11/36, 50,- Kč FK Horažďovice a TJ Sušice za nedostatečně vyplněný zápis z utkání OPSP 9. kola podle RS čl.21/11/36, 2000,- Kč TJ Kašperské Hory za neoprávněný start hráče v utkání IV. třídy 22. kola podle RS čl.21/11/5.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

DK trestá:
1. Zastavením činnosti p o d m í n ě n ě:
III. třída Janoušek David SK Týnec na 2 U do 30.9.2009, OPD Stupka Milan Plánice na 3 U do 30.9.2009, OPD Taitl Lukáš Běšiny na 2 U do 30.9.2009.
2. Zastavením činnosti n e p o d m í n ě n ě :
OPD Kohout Rudolf Plánice na 3 U od 26.5. 2009, OSŽ Martínek Daniel Malý Bor na 1 U od 26.5.2009.
3. p o k u t o u :
návrh STK kluby - viz ÚZ 29/2008-09

KOMISE ROZHODČÍCH

Komise rozhodčích: Provedla obsazení rozhodčích na utkání 6. – 7.6. a změny v obsazení na utkání 30.5. – 5.6.

Miroslav Sedlmaier