Z VÝKONNÉHO VÝBORU:
Příprava soutěžního ročníku 2009/2010
•VV na své schůzi 5.5.2009 se zabýval přípravou nového ročníku 2009/10. Z této souvislosti:

1. Schválil na návrh STK předloženou termínovou listinu okresních soutěží pro ročník 2009/2010. TL je zveřejněna na webových stránkách OFS a na kluby bude zaslána elektronickou poštou jako příloha ÚZ č. 27 z 5.5.2009 společně s tiskopisem PŘIHLÁŠKY do soutěží 2009/2010.

2. Uložil sekretáři nejpozději do 15.5. 2009 zaslání klubům elektronickou poštou tiskopisy přihlášek do nového soutěžního ročníku. Tiskopisy přihlášek budou rovněž k dispozici ke stažení na web.stránkách OFS Klatovy.

3. VV stanovil:
a) Konečný termín uzávěrky přihlášek do soutěží 2009/10 12.6. 2009;
b) Výši vkladů do soutěží , která je totožná s výší hrazenou kluby v ročníku 2008/09;
c) Zachování současné struktury soutěží i v novém ročníku 2009/10 s tím, že úpravy mládežnických soutěží budou uvedeny v RS 2009/10 s platností od ročníku 2010/11.

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE
STK schválila výsledky:
19. kola OPM , III. a IV.třídy sk.A , B a dodatečně utkání 18. kola Svéradice B – Pačejov B, 17. kolo OP dorostu a dodatečně mimo utkání 16. kola Hradešice – Horažďovice, 6. kola OPŽ, 3. kolo OSŽ a dodatečně utkání 2. kola Švihov – Žichovice, 6. kolo OPSP , OSSP sk.A, B mimo utkání N.Hory – Nezamyslice (CHZ) a 8. kolo OPMP komplet.

Změny termínů utkánÍ:
12. kolo, IV.třída sk.B na 31.5., 16:00, Pačejov B – Milčice, hřiště Pačejov.

STK bere na vědomí:
Doplnění seznamu hráčů mladší přípravky TJ Klatovy A.

STK provedla:
kontrolu předloženého registračního průkazu hráče Štefana Janošťáka z TJ Spůle. Tento hráč byl dříve registrován pod příjmením Ianosteac.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
DK trestá:
1. Zastavením činnosti p o d m í n ě n ě:
OPM, Holeček Radek, Hrádek na 1 U do 31.8. 2009, IV.třída sk.A, Kohout Rudolf, Plánice na 2 U do 31.8.2009.
2. Zastavením činnosti n e p o d m í n ě n ě:
OPM, Holeček Václav, Hrádek, na 3 U od 5.5. 2009, OPM, Holý Radek, Janovice, na 3 U od 5.5.2009, OPM, Chmelík Martin, H.M. Boží na 3 U od 5.5.2009, OPM, Vomela Lukáš, Hrádek na 4 U od 5.5.2009, IV.třída sk.A, Mildner Jan, Dlažov na 6 U od 5.5.2009, IV.třída sk.A, Mildner Radek, Dlažov na 4 U od 5.5.2009, OSŽ, Zetocha František, Hartmanice na 1 U od 5.5.2009.

KOMISE ROZHODČÍCH
Komise rozhodčích:
Provedla obsazení rozhodčích na utkání 16.-23.5. a změny v obsazení na utkání 8.- 15.5. (sed)