SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE
STK schválila výsledky:
14. kola OPM , III. třídy muži komplet mimo utkání OPM H. M. Boží – Nezamyslice (odloženo na 13. 4.).
Změny v termínech a ÚZ:
• STK nařizuje z důvodu obsazení hřiště v Chanovicích vyšší soutěží utkání OPŽ
3. kolo: neděle 26. 4. 14.30 hodin: Chanovice – Mochtín (hřiště Chanovice); 7. kolo: neděle 24. 5. 14.30 hodin: Chanovice - Nalžovské Hory (Chanovice).
• Schvaluje náhradní termín k sehrání odloženého utkání OPM: 14. kolo: pondělí 13. 4. 10.30 hodin: H. M. Boží – Nezamyslice (hřiště v H. M. Boží).
Soupisky:
• STK vzala na vědomí došlé soupisky od STK PKFS: Chanos Chanovice, S. Hradešice, SK Strážov, FK Svéradice.
• STK schvaluje předloženou soupisku TJ Bezděkov (OP), a seznamy TJ Sušice A, B (st. přípravky).
• STK neschvaluje předloženou soupisku starší přípravky TJ Klatovy A a ukládá tomuto klubu předložit do příští schůze soupisku která je v souladu se SŘ. Na soupisce musí být uvedeni hráči příslušné věkové kategorie (viz SŘ čl.15/3).
STK ukládá:
rozhodčímu Radku Brůhovi vrátit do 15. 4. 2009 Sokolu Hradešice přeplatek 50 korun účtovaný klubu neoprávněně za řízení utkání 14. kola III. třídy. Uvedený klub oznámí STK nejpozději do 20. 4. písemně, zda tuto částku od rozhodčího obdržel.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
DK trestá:
• Zastavením činnosti nepodmíněně:
OPM: Jiří Poupa (Start Dešenice) na 1 U od 31. 3. 2009.

KOMISE ROZHODČÍCH
Komise rozhodčích provedla na své schůzi 31. března:
• Doškolení rozhodčích náhradním termínu, kteří se nemohli zúčastnit školení 28. 2. - 1. 3. v Plánici.
• Změny v obsazení rozhodčích na 4. - 5. 4.
• Obsazení rozhodčích na utkání 11.-13.4.
Více z obsahu jednání KR je uvedeno v zápise ze schůze který je umístěn na webových stránkách OFS.

Miroslav Sedlmaier