VÝKONNÝ VÝBOR
Doplněk z RS 2008-09 Jaro 2009
VV OFS Klatovy v souladu se SŘ a RS schválil na návrh STK Doplněk k rozpisu soutěží pro jarní část soutěžního ročníku 2008- 2009. Doplněk v plném znění je jako příloha součástí ÚZ č. 20 ze dne 17. 2. 2009, které obdrží kluby elektronickou poštou a který je umístěn na webových stránkách OFS Klatovy.

ZE SEKRETARIÁTU
Změna přístupu na web. stránky OFS Klatovy
S ohledem na restrukturalizaci serveru fotbal.cz upozorňujeme kluby a rozhodčí, že stránky OFS Klatovy na původní adrese: http://www.fotbal.cz/KaO/Plzensky/klatovy/index.asp nejsou od 1. 1. 2009 aktualizovány. Doporučujeme použít:
- uvést jako adresu webových stránek přímo bez použití www. a uvést: ofsklatovy.fotbal.cz;
- novou adresu: http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/plzensky/klatovy/index.php;
- případně na stránky OFS přejít z hlavní stránky ČMFS www.fotbal.cz.
Termíny schůzí VV a komisí
Termíny zasedání VV OFS Klatovy a komisí v I. pololetí 2009 jsou uvedeny na webových stránkách OFS.

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE
Schválené změny
STK schválila na základě předložených žádostí klubů a zaslaných hlášenek změny termínů, hracích dnů , úředních začátků a sehrání zápasů v obráceném pořadí oproti původnímu rozlosování uvedené v bodech III., IV., V. a VI. Doplňku RS JARO 2009.

KOMISE ROZHODČÍCH
Doškolovací seminář rozhodčích
Komise rozhodčích uspořádá za přítomnosti všech rozhodčích OFS Klatovy ve dnech 28. 2. a 1. 3. 2009 dvoudenní školení . Seminář bude zahájen v sobotu 28. 2. v 16.00 hodin a dále bude pokračovat v neděli 1. 3. v 9.00 hodin v hotelu Pavlíček v Plánici. Rozhodčí, kteří se tohoto školení nezúčastní, nebudou nadále delegováni na žádné fotbalové utkání. Účast pozvaných je povinná. Pozvánka s bližšími pokyny a program jsou zveřejněny na webových stránkách OFS Klatovy.

Miroslav Sedlmaier