TRENÉRSKO METODICKÁ KOMISE
Školení nových trenérů licence C:
Na základě předběžných přihlášek na školení trenérů , které obdržela trenérsko metodická komise Okresního fotbalového svazu Klatovy, se uskuteční školení trenérů licence C ve dnech 19.a 21. 12. 2008. Místo konání: Luby – restaurace na hřišti. Všichni účastníci školení se budou hlásit u prezence na místě konání v pátek 19. 12. 2008 v době od 15.30 do 16.00 hodin. Bližší pokyny ke školení, seznam účastníků a harmonogram školení je umístěn na webových stránkách OFS Klatovy.


Doškolení trenérů, držitelů licence C:
V rámci tohoto školení budou doškoleníi trenéři, držitelé licence C, kterým končí platnost licence v roce 2008 a začátkem roku 2009. Jejich seznam je na stránkách OFS Klatovy.


Doškolení se koná dne 20. 12. 2008 v Lubech na hřišti - začátek 8.00 hodin. Vzhledem k tomu, že se objevují problémy s platností licencí v krajských soutěžích, bude provedeno zároveň doškolení i pro trenéry, kteří absolvovali kurz v roce 2006. Cena (školné) za doškolení je stanovena na 300 korun,. Zájemci o doškolení si sebou přinesou 1 ks fotografie (OP nebo pas). Bližší informace o školení nových trenérů a doškolení trenérů licence C u vedoucího školení Václava Zahradníka; mobil: 724 785 372 nebo e-mail vaclav.zahradnik@cezdistribuce.cz.

(sed)