SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE
STK schválila:
• VÝSLEDKY 11. kola OPM, III. třídy (stále chybí zápis 10. kola Velhartice – Myslív), IV. tř. sk. A a B a dodatečně dohrávku 9. kola Běšiny – Měčín B komplet , 10. kola OPD , OPŽ a OPSP komplet.
• KONEČNÉ TABULKY základní části OPŽ a OPSP – podzim 2008 a tabulky po podzimní části IV. třídy sk. A a B.
Zařazení družstev žáků a starších přípravek – JARO 2009:
STK provedla na základě konečných tabulek základní části PODZIM 2008 žáků a starších přípravek zařazení účastníků těchto věkových kategorií do soutěží JARO 2009 takto: Okresní přebor žáků – 6 družstev: Sokol Mochtín, Sokol Měčín, Sokol Plánice, Chanos Chanovice, Arbo Velhartice a Sokol N. Hory. Okresní soutěž žáků – 9 družstev: Dukla Janovice, Sokol Švihov, SK Strážov, SK Bolešiny, Sokol Malý Bor, Sokol Myslív, Tatran Dlouhá Ves, TJ Žichovice, Sokol Hartmanice. Okresní přebor starší přípravka – 6 družstev: Okula Nýrsko, TJ Klatovy A, FK Horažďovice, Sokol Mochtín, TJ Sušice A, TJ Sušice B. Okresní soutěž starší přípravka – skupina A: Start Luby, TJ Klatovy B, Dukla Janovice, FC Švihov , Sokol Bolešiny, Sokol Měčín. Okresní soutěž starší přípravka – skupina B: Chanos Chanovice, Sokol Nalžovské Hory, Sokol Nezamyslice, Tatran Dlouhá Ves, FRK Železná Ruda.
Žádost o přidělení čísel, ÚZ a hracích dnů:
STK ukládá klubům nejpozději do 9. 11. 2008 předložit sekretáři svazu Miroslavu Sedlmaierovi prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky požadavky na přidělení čísel, začátků a hracích dnů pro družstva žáků a starších přípravek. V případě že požadavky od klubů STK do tohoto termínu nebudou předloženy, čísla účastníkům soutěží budou STK přidělena a ponechána budou v platnosti pro jarní část začátky a hrací dny z podzimní části soutěží u těchto věkových kategorií.
STK ukládá:
• Arbo Velhartice zabezpečit nejpozději do 10. 11. zaslání zápisu z utkání 10. kola III. třídy Arbo Velhartice – Sokol Myslív, ke kterému se nedostavil delegovaný rozhodčí.
• Chanosu Chanovice předložit do příští schůze STK 11. 11. 2008 registrační průkaz hráče Ivana Hermanchaka ke kontrole.
• Dukle Janovice předložit do příští schůze STK 11. 11. 2008 odůvodnění neoprávněného čerpání čekací doby v utkání OPŽ 10. kolo FC Švihov – Du Janovice.
• Sokolu Zavlekov předložit do příští schůze STK 11. 11. 2008 odůvodnění neoprávněného čerpání čekací doby v utkání IV. tř. sk. A 11. kolo TJ Bezděkov B – Sokol Zavlekov.
STK navrhuje DK potrestání klubů pořádkovou pokutou :
• 100 korun: Sokol Dlažov – nedostatečně vyplněný zápis z utkání 11. kola IV. tř. sk. A – RS čl.21/11/36.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
DK trestá:
• Zastavením činnosti podmíněně:
IV. třída skupina A: Miroslav Makrlík (So Zavlekov) na 3 U do 31. května 2009.
• Zastavením činnosti nepodmíněně:
IV. třída skupina B: Marek Brůha (So Milčice) na 3 U od 4. listopadu 2008. IV. třída skupina B: Jaroslav Hozman (So Rabí) na 1 U od 4. listopadu 2008.
DK trestá zákazem výkonu funkce nepodmíněně:
OPM: Jindřich Pacner starší ( So Vrhaveč) na 6 M od 4. listopadu 2008 do 3. května 2009 – zákaz výkonu všech funkcí spojených s mistrovskými zápasy.
DK uložila pokuty na návrh:
• STK – viz zápis ze schůze STK uvedený v těchto ÚZ.
• KR rozhodčím – viz zápis ze schůze KR z 29. 10. uveřejněný na webových stránkách OFS Klatovy.

Z VÝKONNÉHO VÝBORU
VV na své schůzi 4. listopadu:
• Schválil - podle klíče stanoveného VH OFS rozdělení dotací na kluby, které mají v soutěži mládežnická družstva. Dotace snížená o pohledávky klubů vůči OFS za II. pololetí bude zaslána na kluby do 30. listopadu;
- termínovou listinu okresních soutěží - JARO 2009.
• Rozhodl doporučit žádost TJ Sušice do akce Zelený trávník 2009 k dalšímu projednání VV KFS Plzeň.
• Projednal dopisy Sokola Kolinec, Sokola Vrhaveč a Startu H. M. Boží ve věci jmenovitého vetování rozhodčích, činnosti rozhodčích a připomínky k provádění obsazování soutěžních utkání. VV bere tyto připomínky na vědomí a uložil KR požadavky klubů realizovat.
• VV upozorňuje kluby, aby si provedly kontrolu v úhradě pokut, které obdržely k úhradě, 1000 Kč a vyšší (viz ÚZ OFS č. 1. – 15. /08-09), aby tyto obratem uhradily nejpozději do 10.11. 2008. VV uložil dne 11. 11. provést STK a DK následnou kontrolu úhrady pohledávek a při nesplnění přikročit ze strany komisí k dalšímu disciplinárnímu postihu .

TRENÉRSKO-METODICKÁ KOMISE
Školení a doškolení trenérů licence C:
TMK OFS Klatovy uspořádá po skončení podzimní části soutěží školení nových trenérů licence C a doškolení trenérů , držitelů stávající licence C , kterým končí platnost po třech letech od získání licence těm trenérům, kterým končí platnost licence v únoru 2009. Termín školení které proběhne v Klatovech, bude uveřejněn ÚZ OFS Klatovy. Délka trvání nového školení je 19 hodin, doškolení stávajících držitelů licence 10 hodin. Cena nového kurzu činí 800 korun, cena doškolení (prodloužení licence) 300 korun.
TMK bere na vědomí zatím došlé předběžné přihlášky (tiskopis přihlášek na webových stránkách OFS Klatovy). Ostatní zájemci o školení a doškolení mohou využít těchto tiskopisů k přihlášení s termínem do 20. listopadu 2008. Účastnický poplatek je nutno uhradit v místě konání školení. Bližší porobnosti o zahájení v jednotlivých dnech budou zveřejněny v nejbližších úředních zprávách OFS.
TMK upozorňuje kluby, které hrají krajské soutěže mládeže na povinnost mít u těchto družstev s minimální kvalifikací trenér licence C.
Upozornění: bez absolvování doškolení trenérů, kterým končí platnost licence C, pozbývá tato licence platnost.

KOMISE ROZHODČÍCH
Provedla:
Změny v obsazení rozhodčích na utkání 8. – 9. listopadu 2008.

Miroslav Sedlmaier