SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE
STK schválila výsledky
7. kolo: OPM mimo Vrhaveč – Janovice (CHZ) III. třídy IV. tř. sk. A a B mimo Nezamyslice B - V. Bor (CHZ) komplet, 6. kolo: OPD, OPŽ komplet, OPSP a dodatečně utkání 5. kola sk. A Švihov – Klatovy B a dohrávku 4. kola Klatovy A - Nýrsko komplet, 6. kola OPMP komplet a dodatečně utkání 2. kola Mochtín - Sušice.


STK vyhlašuje kontumační výsledek
z utkání 6. kola OPSP sk. A Klatovy B – Klatovy A 0:3 a tři body ve prospěch TJ Klatovy A . Důvod: neoprávněný start hráče, který nebyl uveden na seznamu B družstva TJ Klatovy B.
Schválené změny termínu a začátku utkání: OPŽ sk. A (8. kolo): sobota 18. října 10.00 hodin SK Strážov – Dukla Janovice (ve Strážově).


STK vzala na vědomí:
• zdůvodnění Startu VD Luby pozdního zahájení utkání III. třídy Chanovice B – Luby B.
• doplněné seznamy družstev starších přípravek TJ Klatovy A a TJ Klatovy B.
• došlé seznamy prohlášení hráčů o zdravotní způsobilosti. Dosud chybí od těchto klubů: Chanovice (žáci), Křenice.


STK navrhuje DK potrestání klubů pořádkovou pokutou:
• 2000 korun: TJ Klatovy – neoprávněný start hráče v utkání 6. kola OPSP – RS čl. 21/11/5.
• 100 korun: T. Dlouhá Ves, TJ Sušice – nedostatečně vyplněný zápis z utkání 6. kola OPSP sk. C – RS čl.21/11/36.


DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
DK trestá:
• zastavením činnosti podmíněně:
OPM: Jiří Šatra (V. Hydčice) na 1 U do 30. 4. 2009. III. třída: David Pavlovský (Chanovice B) 1 U do 30. 4. 2009. IV. třída sk. B: Petr Kába (Žichovice B) 1 U do 30. 4. 2009. OPD: Petr Kudlic (Kolinec) 1 U do 30. 4. 2009;
• zastavením činnosti nepodmíněně:
OPM: Radek Potužák (Sušice B) na 3 U od 7. 10. 2008. III. třída: Lukáš Havránek (Týnec) 1 U od 7. 10. 2008. OPŽ sk. C: Pavel Kolář (Hartmanice) 3 U od 7. 10. 2008. OPŽ sk. C: Jiří Hosnedl (Velhartice) 3 U od 7. 10. 2008.
DK uložila pokuty: viz STK.


KOMISE ROZHODČÍCH
KR provedla:
• změny v obsazení rozhodčích na následující kolo okresních soutěží a obsazení rozhodčích na 10. - 17. 10. - viz obsazení rozhodčích na webových stránkách OFS.


Z VÝKONNÉHO VÝBORU
Zelený trávník 2009:
V letošním roce opět otevírá ČMFS za pomoci MŠMT a ČSTV investiční akci Zelený trávník 2009. Další informace k akci a tiskopis žádosti k přihlášení do akce Zelený trávník 2009 zasíláme jako přílohu těchto ÚZ elektronickou poštou. Uzávěrka přihlášek dle zaslaných pokynů a na předepsaném tiskopise 30. 10. 2008.


Termíny zahájení soutěží JARO 2009:
Výkonný výbor se zabýval přípravou termínové listiny. Na návrh STK schvaluje předběžné termíny zahájení soutěží - JARO 2009: OP, III. třída - 28. března 14. kolem, IV. třída sk. A a B - 11. dubna 14. kolem, dorost - 4. dubna 12. kolem, žáci a starší přípravky 11. dubna a mladší přípravka 18. dubna 2009. Definitivní termínová listina bude zveřejněna po zveřejnění termínové listiny soutěží P KFS.

Miroslav Sedlmaier