1. Termíny a pořadatelství turnajů mladších přípravek

V návaznosti na schůzku STK s trenéry (vedoucími) týmů mladších přípravek, které jsou účastníky OPMP roč. 2010/11 stanovila STK termíny turnajů pro jarní část 2011. Rozlosování s termíny je zveřejněno na webových stránkách OFS. Pořádající kluby, uvedené na prvním místě, upřesní termíny turnajů pro jarní část VIII. - XIII. kola (den a začátek) STK nejpozději do 15. 2. 2011.

2. Kontrola úhrady pohledávek za II. pololetí 2010

Kontrolou provedenou k 7. 12. 2010 bylo zjištěno, že některé kluby dosud neuhradily dlužné pohledávky OFS za II . pololetí 2010 uvedenýé ve Zpravodaji č. 2/2010_11 s termínem úhrady do 30. 11. 2010. Po následné kontrole, která se uskuteční k 15. 12. 2010, bude vůči dlužným klubům vyvozen postih dle disciplinárního řádu.

3. Schválené turnaje

STK schválila na základě předložených propozic uspořádání turnajů:
- 2. ročník zimního turnaje TJ Sušice: pořadatel TJ Sušice na UMT III. kategorie v Sušici v době od 27. 2. – 20.3. 2010
- Turnaje SK 1898 Klatovy ve sportovní hale Čaplova ul. Klatovy: 5. ročník MEMORIÁL MIROSLAVA LVA - halový turnaj mladších 22. 1. 2011) a starších žáků 16. 1. 2011); 2. ročník VELKÉ CENY SK KLATOVY 1898 - halový turnaj mladších (5. 3. 2011) a starších přípravek (6. 3. 2011).

4. Školení nových trenérů licence C a doškolení držitelů licencí skupiny C

Trenérsko–metodická komise OFS Klatovy připravuje školení nových trenérských licencí C a zároveň bude provedeno doškolení stávajících licencí, kterým končí platnost k 31. 12. 2010. Vzhledem k předpokládaným změnám v udělování licencí , které připravuje ČMFS ve spolupráci s UEFA, dojde zřejmě k navýšení počtu hodin tohoto školení.

Z tohoto důvodu TMK OFS Klatovy upozorňuje všechny zájemce o tuto licenci, že se jedná pravděpodobně o poslední školení dle stávajícího Řádu licenčního studia C. Trenéři, kteří mají propadlou platnost této licence, si ji dle tohoto řádu mohou obnovit za stanovený poplatek. Jak již bylo uvedeno, školení se původně plánovalo na prosinec letošního roku.

TMK upozorňuje, že z organizačních důvodů se toto školení uskuteční až v průběhu druhé poloviny ledna roku 2011. Školení nových trenérů licence C se uskuteční za předpokladu přihlášení minimálně 12 nových zájemců o tuto licenci, doškolení stávajících licencí dle dosud přihlášených držitelů je bez omezení. Případní další zájemci najdou přihlášku v elektronické podobě na internetových stránkách OFS Klatovy, kde je také k dispozici jmenný seznam držitelů licence C, kterým končí platnost v roce 2010 i držitelů, kteří mají licenci neplatnou, ale mohou si ji obnovit. Vyplněné přihlášky prosím zasílejte sekretáři OFS Klatovy panu Sedlmaierovi na emailovou adresu fotbal@sumavanet.cz, případné dotazy zodpoví předseda TMK Václav Zahradník na VaclavZahradnik@seznam.cz nebo na mobilním telefonu 724 785 372. TMK dále upozorňuje, že upřesnění termínu konání tohoto školení bude zveřejněno na stránkách OFS, přihlášení účastníci nového školení i doškolení, kteří uvedli svoji emailovou adresu v přihlášce budou osobně předsedou TMK vyrozuměni o veškerých podrobnostech.

5. Žebříček OFS za rok 2010

VV OFS Klatovy na své schůzi 7. 12. 2010 schválil žebříček nejúspěšnějších hráčů, trenérů, rozhodčích a kolektivů, který byl sestaven na základě zaslaných návrhů klubů pro rok 2010. Žebříček je zveřejněn ve Zpravodaji OFS č.3/2010_11 na webových stránkách OFS Klatovy. (sed)