Z jednání VÝKONNÉHO VÝBORU OFS

Výkonný výbor OFS Klatovy jako každoročně připravuje sestavení žebříčku nejlepších hráčů, kolektivů a trenérů v kategoriích žáků, dorostu, mužů a rozhodčích za rok 2011. Na základě návrhů zaslaných kluby sestaví VV na návrh STK, TMK a KR žebříček OFS Klatovy za rok 2011.

Výkonný výbor OFS Klatovy se obrací na všechny fotbalové kluby s žádostí, aby k této akci přistoupily s plnou zodpovědností tak, jak ukládá usnesení z XV. VH OFS.

Návrhy mohou podávat k sestavování žebříčku ve výše uvedených kategoriích kluby rovněž i na ostatní hráče a kolektivy, které hrají v působnosti OFS Klatovy s tím, že jejich výkonnost je na takové úrovni, že si zařazení do připraveného žebříčku zaslouží.
Vaše návrhy zasílejte na tiskopise, který je k dispozici na web. stránkách OFS Klatovy v části ÚŘEDNÍ ZPRÁVY na adresu OFS Klatovy nebo e-mailem, a to vzhledem k uzávěrce PSS Klatovy, nejpozději do 15. 11. 2011.

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE
1) STK schvaluje výsledky dle došlých zápisů odehraných utkání mistrovských soutěží 6. kola dle RMS a dodatečně schválené zápisy z 6. kola Velké Hydčice – Janovice (OP), Švihov – Strážov (OPŽ). Chybí zápisy: Myslív – Bezděkov A (III. třída), Bezděkov B – Měcholupy B, Ježovy – Měčín B (IV. tř. sk. A), Mochtín – Hrádek (OPD), Sušice C – Žichovice (OPMŽ), Měčín – Luby (OPSP sk. A).

2) STK schvaluje změny termínů a začátků utkání dle vzájemných dohod mezi kluby:
OPM - 9. kolo Běšiny – Žel. Ruda A – SO 22. 10., 15.30 hod., hř. v Neznašovech. OPMŽ - 9. kolo Sušice B – Plánice – NE 23. 10., 10.00 hod., hř. v Sušici.

3) STK nařizuje sehrání utkání:
OPŽ - 11. kolo Hradešice – Švihov – PÁ 28. 10., 10.00 hod., hř. Hradešice. Důvod: obsazení hřiště vyšší soutěží. OPMŽ - 8. kolo Mochtín – Sušice B – PÁ 14. 10., 16.30 hod., hř. Mochtín.

4) Došlá pošta
Zdravotní prohlídky: OPM – Hrádek A, Žihobce A; III. třída – Bezděkov A; IV. třída sk. A: Bezděkov B, Dlažov; IV. třída sk. B: Milčice, Nalžovské Hory B, Soběšice, Žihobce B; Starší žáci: Hradešice; Mladší žáci: Klatovy B, Sušice B a C; Starší přípravka: Sušice; Mladší přípravka: Hrádek, Luby, Sušice A, B.
Změna na seznamu starší přípravky Startu VD Luby A – změna se schvaluje.

5) STK uděluje pokutu
Sokol Hradešice ve výši 500 Kč - RMS čl. 22/11/44. Důvod: opožděné řešení změny termínu utkání OPŽ z důvodu obsazení hřiště.
Sokol N. Hory B ve výši 200 Kč - RMS čl. 22/11/36. Důvod: kumulace funkcí v utkání 7. kola IV. třídy sk. B. Sokol N. Hory B ve výši 100 Kč - RMS čl. 22/11/36. Důvod: neúplně vyplněný zápis utkání 7. kola IV. třídy sk. B. Sokol Myslív ve výši 100 Kč - RMS čl. 22/11/36. Důvod: kumulace funkcí v utkání 7. kola OPŽ.

6) STK ruší uloženou pokutu ve výši 100 Kč za nehlášení výsledku utkání 6. kola IV. tř. sk. B Svatoboru Hrádek v ÚZ č. 10 /2011-2012.

7) STK ukládá níže uvedeným klubům do 18. 11. 2011 předložení platných seznamů o zdravotní způsobilosti hráčů:
OPM – V. Hydčice, Ž. Ruda A; III. třída – H. M. Boží; IV. třída sk. A: Železná Ruda B; IV. třída sk. B: Hrádek B; Dorost: Hrádek. Starší žáci: Železná Ruda; Mladší žáci: Žichovice; Starší přípravka: Chanovice; Mladší přípravka: Klatovy B.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
DK trestá zastavením činnosti nepodmíněně od 4.10. 2011: OPM: Mach Antonín (Dukla Janovice) 1 utkání.
DK trestá zastavením činnosti nepodmíněně od 11. 10. 2011: OPM: Hořejší Luděk (Dukla Janovice) 1 utkání.
DK trestá zastavením činnosti podmíněně do 15. 4. 2012: III. třída: Pretl Jan (H. M. Boží) 2 utkání , Zerzán Petr (Veřechov ) 1 utkání.
Žádost o změnu trestu
IV. třída sk. A - TJ Spůle Josef Dyrtych. Rozhodnutí DK: žádost se zamítá. ⋌(sed)