Kompletní znění zprávy č. 8/2011-2012 je zveřejněno na web. stránkách OFS www.fotbal.cz.

Z JEDNÁNÍ SPORTOVNĚ TECHNICKÉ KOMISE
1) STK schvaluje výsledky dle došlých zápisů odehraných utkání mistrovských soutěží mimo turnaje ml. přípravek č. 6 hraném v Nýrsku (nedodány kompletní doklady - chybí seznamy hráčů) a dodatečně z důvodu chybějících zápisů 2. kolo OPŽ: Dlouhá Ves – Strážov, 3. kolo OPMŽ Sušice C – Pačejov. Chybí zápis OPSP Dlouhá Ves - Pačejov.

2) STK schvaluje změnu začátku utkání dle vzájemné dohody mezi kluby: OPD - 7.kolo: Malý Bor – Chanovice, neděle 9. 10. od 10.00 hod., hř. v Malém Boru.

3) STK eviduje došlé zdravotní prohlídky (viz ÚZ. č. 8 na web. str.).

4) STK schvaluje
a) doplnění soupisky FK Dukla Janovice (mladší přípravka).
b) doplnění seznamu hráčů SK Klatovy B (starší přípravka).

5) STK uděluje pokutu
SK Klatovy 300 Kč - neoprávněná námitka v zápise 4. kola OPSP sk. B.
Sokol Nalž. Hory 50 Kč - pozdě hlášený výsledek 4. kola OPSP sk. B.

6) VV na návrh STK upravuje níže uvedené články RMS OFS Klatovy roč. 2011/2012:
Článek 7 Soutěže mládeže – Mladší a starší přípravky, mladší žáci - Základní technická ustanovení – Pravidla stránka 32.
3. a) Hrací doba
A. Mladší přípravka - velikost hrací plochy je 19 x 30 m, maximálně 25 x 40 m.
B. Starší přípravka - velikost hrací plochy je 25 x 40 m, maximálně 30 x 45 m.
b) Brankáři - stránka 33:
Oproti PF jsou ve hře brankáře tyto odlišnosti:
A. Mladší a starší přípravka - platí Pravidlo VIII: Zakázaná hra – pravidel mladší a starší přípravky (str. 37 a 40 tohoto RS.
B. Mladší žáci - platí Pravidlo VIII: Zakázaná hra – pravidel mladších žáků (str. 43 tohoto RS).
Článek 12 Hrací doba (SŘ čl. 42 / odst. 10) stránka 49
Hrací doba pro zápasy mistrovských soutěží je stanovena takto: starší přípravka: 3x20 minut, přestávka 2x5 minut; mladší přípravka: 2x10 minut, přestávka 5 minut.
V kategorii mladší přípravky je v turnaji mezi jednotlivými zápasy družstev nařízena přestávka minimálně 10 minut .
Pravidlo VIII: Zakázaná hra – pro mladší a starší přípravku, mladší žáky (str. 37, 40 a 43 tohoto RS)
bod 5 – mladší přípravka, bod 4 – starší přípravka, bod 2 – mladší žáci: Odehraje-li brankář ze svého pokutového území mimo něj míč nohou nebo rukou, musí jím zahraný míč dopadnout na vlastní polovinu „malého hřiště“ (poznámka: míč nesmí přes polovinu hřiště), nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než míč přejde půlicí čáru. Tato podmínka platí i pro ostatní hráče ve vlastním pokutovém území, byl-li míč předtím ze hry (při rozehrání standardní situace).

Z JEDNÁNÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

DK trestá zastavením činnosti nepodmíněně od 20. 9. 2011:

OPM: Turek Václav (Velký Bor) 1 utkání ; III. třída: Turek Jiří (FK Horažďovice) 1 utkání; IV. třída sk. A: Janošťák Štefan 4 utkání, Dytrych Josef 5 utkání.

DK trestá zastavením činnosti podmíněně do 15. 4 .2012:

IV. třída sk. B: Požárek Adam (Sokol Soběšice) 1 utkání; OPD: Švůgr Zdeněk (Dukla Janovice) 2 utkání; OPŽ: Šimek Michal (Sokol Hartmanice) 2 utkání.

Z JEDNÁNÍ TERENÉRSKO–METODICKÉ KOMISE

1. Školení trenérů
a) V oblasti vzdělávání trenérů bude provedeno nové školení licence B, které pořádá PKFS dne 12. 11. 2011. Přihlášky jsou ke stažení na stránkách PKFS a je možné se přihlásit do 15. 10. 2011.

b) Stejně jako v minulém roce bude TMK pořádat školení – doškolení licence C. Toto školení nových trenérských licencí a doškolení stávajících se uskuteční do 14 dnů po skončení podzimní části soutěžního ročníku 2011/12 – předběžný termín 18. – 20. 11. 2011 pravděpodobně opět v Klatovech. Termín podání přihlášek na toto školení a doškolení byl určen do pondělí 31. 10. 2011.

c) V oblasti zkvalitnění práce s mládeží nabízí TMK menším klubům v případě zájmu zajištění ukázkových tréninků pro mládež (hlavně přípravky). V případě zájmu je nutné kontaktovat předsedu TMK p. Zahradníka (MT 724 785 372). Ukázkové tréninky by provedli trenéři z FC Viktoria Plzeň. ⋌(sed)