Z jednání výkonného výboru ze dne 13. 9. 2011
1) Žádosti o čerpání dotací z neinvestičních programů v roce 2012
VV rozhodl o prodloužení termínu předložení žádostí od klubů, a to nejpozději do 20. 9. 2011 . Podrobnosti v ÚZ na web. stránce OFS.

2) Úprava RMS
VV na návrh STK schvaluje upřesnění výkladu rozpisu mistrovských soutěží 2011/2012.
a) Ve věci startu hráčů na předložené seznamy v kategorii starších přípravek.
V RMS na str. 41 (Ostatní náležitosti kategorie starších přípravek ) v bodu č. 4 se vypouští (škrtá) poslední věta.
a) Ve věci čl. 20 - střídavého startu hráčů v mládežnických kategoriích
V bodě 1) se za poslední větu tohoto odstavce doplňuje nová věta ve znění: Střídavý start povolí STK se souhlasem klubu, ve kterém jsou registrováni, také žákyním za družstva žáků, která startují ve vyšších soutěžích organizovaných jinými stupni FAČR a jsou odchovankyněmi klubu, za které žádají střídavý start. Žádost se předkládá rovněž na tiskopise určeném k povolení střídavého startu v soutěžích OFS Klatovy.

Z jednání STK ze dne 13. 9. 2011
1) STK schvaluje výsledky dle došlých zápisů odehraných utkání mistrovských soutěží 2. kola dle RMS a dodatečně z důvodu chybějícího zápisu utkání OPSP sk. A Měčín – Mochtín (pozdě zaslaný zápis). Chybí zápis: 3. kolo OPMŽ Sušice C – Pačejov (hráno 12. 9.).
2) STK schvaluje změny termínů a začátků utkání dle vzájemných dohod mezi kluby:
OPMŽ: 1 .kolo: Sokol Měčín – Dukla Janovice (NE 30. 10. 2011, 10.00 hod., hř. v Měčíně).
OPSP sk. A: 5. kolo: Dukla Janovice – Sokol Měčín (ČT 22. 9. 2011, 17.00 hod., hř. v Janovicích).
Poplatek za změnu termínu dle RMS: Dukla Janovice – 100 Kč .

3) Došlá pošta
Zdravotní prohlídky: Sokol Velký Bor, SK Strážov, Sokol Hartmanice, Sokol Kolinec, Sokol Myslív (muži), Chanos Chanovice, Sokol Mochtín (OPD), SK Strážov, Sokol Myslív, Sokol Hartmanice, Sokol Mochtín (žáci), TJ Bezděkov, Sokol Mochtín (mladší žáci), Okula Nýrsko, SK Strážov, TJ Bezděkov (starší přípravka), Sokol Kolinec, TJ Bezděkov, Okula Nýrsko (ml. přípravka).

4) STK provedla kontrolu požadovaných RP hráčů Startu Dešenice – Pytel Karel, Beneda Josef, Rubík Michal – a nařizuje klubu provést okamžitou výměnu RP těchto hráčů.

5) STK uděluje pokutu
Sokol Nezamyslice – 100 Kč. Důvod: neúplně vyplněný zápis 3. kola OPM.
TJ Žichovice – 50 Kč. Důvod: nehlášený výsledek 3. kola OPMŽ; Sokol Měčín – 100 Kč. Důvod: pozdě zaslaný zápis; TJ Sušice B, C – 100 Kč. Důvod: neúplně výsledek 3. kola OPMŽ.

Z jednání DK ze dne 13. 9. 2011
• DK trestá zastavením činnosti nepodmíněně od 13. 9. 2011:
III. třída: Kolář Pavel (Sokol Hartmanice) 1 utkání, Zetocha František (Sokol Hartmanice) 3 utkání.
IV. třída sk. A: Šít Martin (Sokol Dlažov) 1 utkání, Janošťák Štefan, Dytrych Josef (oba TJ Spůle) zastavení činnosti do vyřešení případu.
IV. třída sk. B: Rohlíček Milan (Sokol Pačejov) 3 utkání

• DK trestá zastavením činnosti podmíněně do 15. 4 .2012:
III. třída: Poledník Pavel (ARBO Velhartice) 2 utkání.
IV. třída sk. B: Průcha Jiří (Sokol Milčice) 2 utkání.

• Předvolání do schůze DK
DK předvolává do své schůze, která se koná v úterý 20. 9. 2011 od 16.30 hodin v místnosti PSS Klatovy, Denisova 93/I: rozhodčího Vladislava Habadu, hráče TJ Spůle: Janošťák Štefan, Dytrych Josef a kapitán TJ Spůle Lažánek Karel; vedoucího družstva TJ Spůle Taichmana Zdeňka (1976); kapitána Sokola Vrhaveč B Fraňka Františka; hlavního pořadatele utkání IV. třídy sk. A 3. kola Vrhaveč B – Spůle Mundla Milana.

Z jednání komise rozhodčích ze dne 6. 9. 2011:
1. Komise rozhodčích navrhla DK pokuty pro rozhodčí za závady v zápisech – viz zápis z jednání KR umístění na web. stránkách OFS.
2. Komise rozhodčích rozhodla:
a) Rozhodčí Haviar Štefan – zastavení činnosti do uhrazení pokut.
b) Jarka Josef – za hrubé porušování zásad KR – vyřazen z listiny rozhodčích.
3. KR vzala na vědomí sdělení rozhodčího Mácala Romana o přerušení činnosti RO do konce soutěžního ročníku 2011/2012.
3. Upozorňuje rozhodčí, pokud bude zjištěno že se rozhodčí chová během utkání k hráčům a funkcionářům nevhodně – bude předán DK s návrhem na zastavení činnosti. ⋌(sed)