Dvakrát během sedmi dnů se museli dostavit jako předvolaní do schůzí komisí OFS Klatovy funkcionáři a kapitáni týmů Sokola Plánice a Sokola Měčín.

Při prvním jednání 16. června v řídící sportovně technické komisi tito předvolaní zasedli se sedmi členy STK u jednoho stolu s jedním cílem: objasnit události kolem utkání 12. kola IV. třídy skupiny A Plánice – Měčín B.

Úmyslem STK bylo neprovádět šetření stylem jednotlivých výpovědí bez účasti ostatních předvolaných. Komise totiž již své poznatky měla soustředěné, a jelikož se o tomto zápase šuškalo po celém území působnosti OFS Klatovy, domnívala se, že to bude jen formalita a že ti, kteří se do jednání dostaví, obrazně řečeno již ve dveřích kápnou božskou.

Jak by vše dopadlo lépe pro Plánici a Měčín, kdyby jejich zástupci přišli se širokým úsměvem na tváři a také na druhé straně s výrazem pokory před tím, co sami napáchali. Aby se vyjádřili ve smyslu „promiňte pánové, byli jsme naivní a udělali jsem velkou hloupost, která bude pro nás poučením v naší činnosti, a jsme připraveni přijmout adekvátní tresty za naší ničím neoddiskutovatelnou chybu“, tak hluboko provinilci ale neklesli.

Od první do poslední minuty, kdy se jednání konalo, se chovali solidárně a jako jeden muž tvrdili opak toho, co již měla komise ověřeno. Strana složená z aktérů inkriminovaného zápasu zatloukala a zatloukala. Cituji výrok jednoho z nich: „Nebudu se více k tomuto zápasu vyjadřovat. Vše bylo tak, jak je uvedeno v zápise. Na tom také trvám.“ V takovém duchu se nesly i další odpovědi na otázky předsedy a členů STK.

Kdyby ovšem předvolaní věděli, co se v té době odehrávalo v hlavách členů komise. Ti se nestačili divit, jak se mohou dospělí lidé ve věku od 20 let (a většina z nich byla ve věku, kdy dávno oslavovali Kristova léta) takto chovat. Po jednání se členové STK shodli, že chování a i výroky zástupců obou klubů vyznívaly trapně a chování se rovnalo věku malých kluků.

O co vlastně šlo?

Utkání mužů IV. třídy Plánice – Měčín B, které se mělo hrát dle rozlosování na hřišti v Plánici, podle hlášení výsledku a následně i podle zápisu o utkání nebylo dohráno pro malý počet hráčů hostů. Ti údajně nastoupili do zápasu se sedmi hráči a po pěti minutách byl duel předčasně ukončen z důvodu zranění hráče hostů. Jelikož klesl podle zápisu počet hráčů pod sedm, prý zápas musel rozhodčí předčasně ukončit. Na základě tohoto zápisu stvrzeného kapitány obou týmů vyhlásila na své nejbližší schůzi komise z utkání kontumační výsledek 3:0 pro Plánici a jeho soupeř byl potrestán podle rozpisu soutěží pokutou, kterou se dle sazebníku klub trestá ve výši 800 Kč.

Ve skutečnosti to bylo ale všechno jinak. Po příjezdu rozhodčího mu bylo sděleno, že oba aktéři zápasu se domluvili z důvodu malého počtu měčínských hráčů se na následujícím scénáři: k zápasu nenastoupí, ale v zápise se popíše situace, jako by byl zahájen, a po pěti minutách hry bude duel pro malý počet hráčů z důvodu zranění sedmého hráče Měčína předčasně ukončen.

Novic mezi rozhodčími, velmi mladý arbitr, doplatil na svoji naivitu a nezkušenost.

„Nechtěl jsem dělat problémy, když mě zástupci klubů s jejich domluvou seznámili a po vyplnění zápisu se zápas vůbec neodehrál,“ uvedl tento rozhodčí, který aktivně svoji funkci vykonává teprve od letošního jara. Také on svůj scénář dohrál, ale ne jen jako, neboť si za řízení utkání, které nebylo odehráno, nechal vyplatit odměnu v plné výši.

Jak se zdálo, všichni byli spokojeni. Hosté za nesehrané utkání nebyli potrestáni pokutou podle sazebníku RS 2000,- Kč, ale pouze za „nedohrané“ utkání ve výši 800,- Kč. Domácí, kteří v té době bojovali o první místo, byli spokojeni s jistým ziskem tří bodů bez boje a rozhodčí zřejmě s tím, že o nic nepřišel.

Rozhodujícím jazýčkem na vahách při šetření STK bylo písemné vyjádření rozhodčího, které napsal po předvolání do schůze. Do ní se dostavil po domluvě s předsedou STK v jiný čas, neboť v době, kdy byl předvolán, měl své povinnosti jako hráč jednoho z plzeňských klubů v krajské soutěži dorostu. Pak již scházela pouze formalita, jeho písemné prohlášení ještě potvrdit i v protokolu z jednání STK. Na základě toho to šlo ráz na ráz. Tomuto jednání přítomný předseda disciplinární komise to měl již snadné. Na základě zápisu provedeného STK, kde byly zaprotokolovány výpovědi všech účastníků jednání a ověřeny jejich podpisy ihned po projednání v komisi, následoval jejich okamžitý zákaz činnosti a všichni aktéři byli předvoláni na následující zasedání DK.

A jak se to nakonec všem „vyplatilo“, ukazují závěry z jednání této komise, to posuďte sami: kapitáni obou týmů byli potrestáni zákazem výkonu funkce na 6 měsíců a zákazem hráčské činnosti jeden na 5 a druhý na 6 měsíců. Vedoucí týmů mají společně s dalším funkcionářem Sokola Plánice zákaz výkonu všech funkcí spojených s fotbalem na 12 měsíců.

Sokolu Měčín byla zrušena původní pokuta 800,- Kč a místo toho následoval finanční trest za nesehrané utkání ve výši 2000,- Kč. Stejně tak byla z tohoto důvodu potrestána i domácí Plánice, jejíž jednání v této kauze vůbec je nepochopitelné. Pláničtí hráči byli při utkání přítomni, a koho vytahovali „z bryndy“, byl soupeř z Měčína!

Zkrátka za jednání svých zástupců v tomto utkání i jejich přístup k vyřešení případu nepřišly ani oba kluby. Pokutou za uvádění nepravdivých údajů byla Plánice potrestána pokutou 7000,- Kč a Měčín 8000,- Kč.

A aby se nikdo z klubů neměl důvod tvářit se více postižen, utkání Plánice – Měčín B bylo zkontumováno 0:3 v neprospěch obou týmů, takže domácí v tabulce o takto získané body zase přišli.

Výčet všech zainteresovaných na případu a následně potrestaných se završil tím, že své si odnesl i mladíček, novic mezi rozhodčími, který mimo zákaz činnosti dostal pokutu 500,- Kč. Polehčující okolností pro poměrně mírný trest byla spolupráce rozhodčího na objasnění tohoto případu a jeho malá zkušenost z výkonu této funkce.

V této souvislosti se nabízí jedna řečnická otázka. Bylo to oběma klubům třeba? Myslím si, že odpověď si musí dát hlavně v těchto klubech a také každý čtenář sám.

V podstatě je třeba vzít na vědomí fakt, že v našem regionu nezůstane mnoho utajeno. Proto také tato kauza (mimochodem jediná tohoto druhu v tomto soutěžním ročníku) se dostala na jednání komise pouze týden po termínu utkání. Je to jen důkazem toho, že ze strany OFS Klatovy nebyl dosud žádný podnět ani kauza zameteny pod koberec a všem komise měří stejně, padni, komu padni.

A že závěry komisí v žádném případě nejsou na bázi jednoznačné kolegiality, ale jsou vždy závěry a názory jednotlivé komise, potvrzuje i fakt i další důkaz. STK navrhovala ještě přísnější finanční postih, ale komisí, která má jediná právo tresty mimo hrací důsledky potvrzovat, je disciplinární komise, a ta byla jiného názoru. Bylo tomu tak i v této kauze a myslím si, že je tak dobře.

Lze jí jen přát, aby si z toho vzaly ostatní kluby poučení a nepokoušely se o podobná jednání, která mají charakter srovnatelný s podvodem, a za to jsou v sazebníků trestu ještě daleko přísnější tresty.

Snahou OFS Klatovy je klubům pomáhat a ne posílat je ke dnu tresty, které by je prakticky vyřadily z aktivní činnosti. Tresty by měly mít preventivní charakter a takto je třeba také resumé komisí chápat.

Závěrem je třeba poznamenat, že záměrně v tomto článku nikoho kromě klubů nejmenujeme. Nejde nám o zkompromitování těchto osob. Ty se zkompromitovaly při jednání v STK samy. Přesto těm, kteří chtějí bádat dál, dáme jedno vodítko. Tím jsou oficiální zprávy z jednání OFS ze 23.6., které jsou zveřejněny na webových stránkách OFS a dále také v Klatovském deníku, kde jsou každý pátek tyto úřední zprávy zveřejňovány, a stejně tomu bylo i 26. června.

Miroslav Sedlmaier