Tato schůzka se konala za účelem získání zkušeností těch nejpovolanějších - trenérů – s novým uspořádáním systému soutěže nejmladší věkové kategorie v Pošumaví.

V ročníku 2010/11 upustila STK od uspořádání klasických soutěžních utkání systémem každý s každým dvoukolově jaro - podzim a přistoupila na rozlosování turnajovým způsobem. V rámci soutěžního ročníku 2010/2011 se uskuteční za účasti 13 týmů (je to o šest týmů více než v minulém ročníku), které jsou rozděleny do tří skupin, celkem 13 turnajů, z toho sedm bylo odehráno na podzim a dalších šest se odehraje na jaře příštího roku. V rámci těchto turnajů dochází postupně k prostřídání klubů v pořadatelství a také k prostřídání soupeřů.

Termíny turnajů a jejich vlastní průběh si řídí samy kluby a ze strany řídícího svazu došlo k zjednodušení požadavků na kluby na maximální možnou míru. Po těch se vyžaduje pouze stručný zápis o průběhu s připojením soupisek zúčastněných týmů. STK neprovádí evidenci výsledků ani střelců branek, ale pouze celkových počtů branek, a také řízení utkání je bez delegovaných rozhodčích. Zápasy se hrají na hřištích rozměrů 19 x 30 m, s hrací dobou 2 x 10 minut, branky s rozměry 5 x 2 m, přičemž tyto mohou být nahrazeny pouze tyčemi, menším počtem hráčů (4+1) a systémem střídání hokejovým.

Cílem je, aby se při zápasech začínajících fotbalových nadějí stal fotbal na menším hřišti kontaktnějším sportem a vzhledem k menšímu počtu hráčů na hřišti s jejich častějším zapojením do hry. Hráči by se měli hrou bavit, nesvazovat je taktikou a nechat je pouze hrát. To ale vyžaduje změnu po léta zafixovanou: klubovou rivalitu, soutěživost ve smyslu vyhrávat za každou cenu, často na úkor toho, že na hřišti zůstávají pouze ti nejlepší jedinci a ti třeba ještě mladší a nebo zatím méně herně vyspělí adepti příležitosti nedostávají, a to je nakonec od fotbalu odradí ještě dříve, než ho prakticky stačí jako hráči vstřebávat. Na tom, zda tyto nové formy budou přinášet výsledky, ale velice záleží to, zda skutečně jsou ochotni hlavně rodiče a nejbližší příbuzní a další diváci podřídit svoji trpělivost tomu, co bude umět hráč v pokročilejším žákovském věku, a nevyžadovat od nich při utkáních často něco na jejich věk nemožné. Nechat je hrát, nevytvářet nepřátelské prostředí vůči ostatním soupeřům a zdržovat se jakýkoliv verbálních nátlaků na ty, kteří jako laici utkání řídí.

Pokud se nám toto podaří, pak v budoucnu mohou v Pošumaví nadále vyrůstat takoví fotbalisté a reprezentanti, jakými jsou v současné době třeba odchovanec sušické kopané Tomáš Pekhart (hájí barvy Jablonce) nebo nýrské fotbalové líhně Jan Hošek (hraje ligu v Teplicích), či klatovský Antonín Presl, hráč, který již sbíral první ligové zkušenosti ve Viktorii Plzeň.

Každý nový systém přináší klady a zápory. To bylo také předmětem schůzky, na které zaznělo z řad trenérů několik připomínek a podnětů, které je třeba ujasnit tak, aby se během jarní části série turnajů mladších přípravek udělal další, a věřme, že i správný krok, směrem k přípravě nastávající nové fotbalové generace.

O důležitosti ze strany klubů svědčí i fakt, že s výjimkou zástupce FK Horažďovice byly zastoupeny všechny týmy, které v tomto soutěžního ročníku v soutěži startují. Nejlépe vše vystihují slova jednoho z nejpovolanějších, trenéra mládeže s nejvyšší trenérskou licencí Profi mládeže UEFA Ludvíka Fremuta, který řekl: „O novém trendu se z nejvyšších míst fotbalového hnutí již toho bylo napsáno a řečeno dost. Po zkušenostech, které jsem získal třeba s prací s mládeží v zahraničí (pozn. autora: byl na studijní stáži v Interu Milán), si myslím, že je to ze strany okresního fotbalového svazu a sportovně technické komise, které u nás v okrese přikročily k těmto systémovým změnám, dobře. Jsem přesvědčen, že v tomto směru máme před mnohými již nyní náskok. Je to velký krok v práci s nejmenšími, který se v tomto roce v Pošumaví udělal.“

Miroslav Sedlmaier