Zahájení je 18.2. v 9 hodin, ukončení v neděli cca v 13 hodin. Doškolovacího semináře se mohou zúčastnit případní noví zájemci, kteří se mohou přihlásit přímo v místě konání u předsedy komise rozhodčích Miloše Harmadyho. Účast všech rozhodčích z působnosti OFS Klatovy je povinná. (sed)