Nejsem sice členem výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Klatovy, ale z titulu funkce sekretáře tohoto svazu mám možnost sledovat další zákulisní opoziční boj o funkce ve vedení českomoravského fotbalového svazu. V posledních měsících jsem přečetl k této záležitosti takové množství korespondence a článků, že jsem jim již nevěnoval tolik pozornosti a spíše mi bylo líto těch, kteří jsou jejich autory. Nechci nikomu podsouvat špatný úmysl, ale těm kteří svojí kampaň postavili na špatné image českého fotbalu , neprůhlednosti financování a na nedostatku finančních prostředků ve prospěch mládežnické kopané, vůbec nerozumím.


Posunutí termínu voleb z října na červen nemá nic společného s finanční otázkou. Rozdělení finančních prostředků bude na tento rok již provedeno a těžko někdo jiné peníze již do tak bezedné studny svazové pokladny nepřilije. Ono jde zase ve skutečnosti o to, že se blíží rozdělování moci ve fotbale u nás. Nebo již tak nedočkavým adeptům na židle ve vedení Českomoravského fotbalového svazu jde třeba o to změnit současné složení listiny rozhodčích delegátů svazu tak, aby odpovídalo potřebách nespokojených. Blíže k usednutí na volné židle ve VV budou mít ti, kteří budou iniciativní a nebo za připravení půdy získají jiné posty v orgánech ČMFS.


Myslíte si, vážení, že ti, kteří je na jejich místě vystřídají jsou o mnoho lepší? Mně osobně se rovněž nelíbí jednání některých současných členů VV, jako například místopředsedy a manažera reprezentace Vlastimila Košťála, nesedí mi ani další místopředseda, věčně ukřivděný Jiří Kubíček a výhrady mám i ke způsobu komunikace mezi ČMFS a OFS. Naopak by se mi líbilo vidět sedět v křesle nejvyšším Ivana Haška, ale to ještě není záruka, že člověk, který nikdy nepoznal práci na úrovni okresu a kraje, je zárukou zlepšení. A je tu ještě obava z toho, až dojde na hlasování, zda bude mít skutečně tento kandidát nadpoloviční většinu ke zvolení což je základ. Ale získá skutečně silný mandát? Nevyrojí se další kandidáti, kteří nyní svornou jednotu řad těch jejichž podpisy jsou pod žádostí o svolání mimořádné hromady opět rozdělí?


Nevěřím ve zlepšení, pokud budou usilovat o vedoucí funkce jen samí bývalí rozhodčí a nebo bývalí delegáti vyšších soutěží. To jsou právě ti, kteří sice vyšli z nejnižších soutěží. Ti při jejich vzestupu, který skončil třeba až v lize museli při této cestě vstoupit do řeky, ve které nemohli plout proti proudu… Jsou často prošpikováni praktikami hluboce zakořeněnými, co se týče propletence mezi rozhodčími, delegáty svazů a mafiány z klubů. Drtivá většina z toho ve své aktivní činnosti těžila. Nyní nám chtějí hlásat to, že to myslí s image českého fotbalu lépe! V čele fotbalu může být deset Ivanů Hašků a nezmohou proti tomu nic! Jen v hýbejte se škatulata to nevyřeší. Peníze jsou to, co ve fotbale rozhoduje a nejsou to ty peníze, o kterých je řeč, že chybí v mládežnickém fotbalu. Ty nám pánové Čičmanec a Vacenovský nezajistí. Kdyby na to kluby čekaly, pak by v Pošumaví mládežnický fotbal již neexistoval. Kluby to ví a budou si muset v budoucnu stejně jako dosud pomoci samy! Proto bych chtěl ty hlavní propagandisty svolání valné hromady pány typu bývalého rozhodčího a delegáta svazu jabloneckého pana Čičmance či Ladislava Vacovského z Uherského Hradiště poprosit v zájmu právě image českého fotbalu, aby hovořili pouze za sebe!


Vyjádřit svůj názor na svolání mimořádné VH jsem se rozhodl v souvislosti se stanoviskem OFS Klatovy ke svolání VH. Dle mého názoru to bylo rozhodnutí správné. Jen vyjádření předsedy svazu Jana Červeného nevyznělo na stránkách Klatovského deníku dne 18.9. tak, aby se někteří čtenáři nedomnívali, že OFS Klatovy hraje roli mrtvého brouka. Pokud by se obě komory ČMFS, česká a moravská domluvily na jednotném kandidátovi na předsedu a na jednotlivých kandidátech, kteří by tvořili nový výkonný výbor tohoto orgánu, pak by fotbalový svaz, který sdružuje kluby Pošumaví, zcela jistě nechyběl v seznamu těch okresů které souhlasily s předčasným svoláním valné hromady. Každá VH, která se sejde, navíc stojí velké množství finančních prostředků a ty by bylo právě možno investovat do mládeže. Proto OFS Klatovy rozhodl nepodílet se na iniciativě na svolání VH.

Myslím si, že jde o racionální a zároveň prozíravý přístup a jen kopíruje podobný názor, který má jen nepatrná menší polovina okresních fotbalových svazů v ČR i na Moravě. Ostatně komu se chce zase třeba třikrát za sebou cestovat na VH a vracet se zpět rozladěný a bez jakéhokoliv výsledku. Předseda VV Jan Červený již má s tímto z minulé VH své zkušenosti, a proto ví, o čem mluví a my všichni to máme jako velkou ostudu fotbalu ještě v živé paměti!


To, že není OFS Klatovy v názoru na svolání předčasné VH osamocen, nejlépe možná čtenářům potvrdí i stanovisko jednoho z největších okresních svazů, OFS Opava, který řídí 18 soutěží o 177 družstvech. Názor tak velkého OFS by měl mít mezi fotbalovými odborníky svoji velkou váhu. Cituji ze závěru OFS Opava: „Po přečtení důvodů pro svolání mimořádné valné hromady (dále jen VH) ČMFS jsme se upřímně pousmáli. VV OFS Opava na svém zasedání neshledal důvody ke svolání mimořádné VH ČMFS, a tudíž se k uvedené výzvě nepřipojuje. VV OFS Opava je toho názoru nejdříve kvalitně připravit VH KFS, ŘK ČMFS Čech a Moravy a poté doporučit VV ČMFS svolání VH v měsíci červnu, a to ne mimořádné, ale řádné tak, aby v tomto termínu byl přijat rovněž náš zákon, tj. stanovy ČMFS.“


Stejného názoru je i VV OFS Klatovy . Ve stanovách ČMFS je mimo jiné uvedeno, že mimořádnou VH svolá výkonný výbor, pokud o to požádá nadpoloviční většina okresních fotbalových svazů. Rozhodnutí 41 zástupců OFS, kteří žádají o toto svolání, je zcela legitimní a je třeba ho respektovat. Nevěřím však tomu, že všem jde pouze o lepší image českého fotbalu a že toto je všelék na vážně nemocný český fotbal. Jsem plně přesvědčen , že ho nevyléčí lékař s visačkou okresního fotbalového svazu.


Ty mají na svých bedrech zcela jiné povinnosti a za jejich plnění se zodpovídají členské základě ve svých okresech. Určitě nám nikdo třeba z Prahy nepřijede organizovat, budovat či financovat fotbal do Pošumaví

Miroslav Sedlmaier