Které byly největší investiční akce ve vaší obci v posledních letech?

Nejvíce nás trápily škody po povodních, které nás postihly v roce 2009. Z Plzeňského kraje jsme dostali jeden milion korun na počáteční odstranění škod a z ministerstva pro místní rozvoj na opravu dalších poškozených komunikací a další peníze na obnovu tří pobořených můstků. Další část komunikace jsme opravili za 600 tisíc korun z rozpočtu obce.

Co chystáte velkého pro nejbližší období?

Už podruhé jsme požádali o dotaci na výstavbu stokubíkového vodojemu a přívodního a zásobovacího řadu. Žádost o dotaci máme podanou na ministerstvu zemědělství a zhruba deset procent nákladů bychom měli dostat i od Plzeňského kraje. Celkové náklady na tuto akci jsou vypočítány na sedm milionů korun. Nový vodojem nutně potřebujeme. Máme totiž velké problémy s nedostatkem vody a špatným tlakem. Největší problémy máme hlavně v letních měsících, kdy je velká spotřeba vody. Výstavbou nového vodojemu by se situace měla vyřešit.

Co další drobnější akce?

Opravil se obecní byt za 234 tisíc korun. Požádali jsme i o dotaci na opravu střechy na obecní bytové jednotce. Tam jsme pro rok 2011 obdrželi částku 220 tisíc korun z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje. Čeká nás oprava dalšího bytu v čp. 2 v Petrovicích, oprava místní komunikace v Maršovicích za téměř 600 tisíc korun. Opravy místních komunikací a jejich zimní údržba jsou pro nás hodně náročné. Obec má ve svém majetku 55 kilometrů místních komunikací. Máme 13 katastrálních území a 18 osad, které jsou od sebe poměrně vzdálené. V každé z nich žije pár obyvatel a jediné, co pro ně můžeme udělat, je alespoň opravit komunikace. Chceme letos postavit také novou autobusovou zastávku Na Mýtě, staráme se o dva hřbitovy, v Petrovicích a Svojšicích, kde chceme pokračovat v opravě a výstavbě chodníků. Plány jsou, ale vše je závislé na penězích, kterých se nám nedostává.

Jak si vede v obci společenský život?

Máme dobrovolné hasiče v Petrovicích i Svojšicích. V obci jsou sdruženi občané v mysliveckém sdružení Vlastějov, Hlavňovice, Mokrosuky a vlastníci pozemků v honebním společenstvu Vlastějov. Jsou tu zahrádkáři, včelaři, Sokol, stolní společnost U Luhanů. Myslím si, že kulturní a společenský život je v obci celkem dobrý. Všechny spolky pořádají různé akce. Masopustní průvod masek, promítání filmů, hasičské soutěže, klání traktorů, motorek, organizují se tu plesy, taneční zábavy, turnaje, sochařské sympozium a mnoho dalších. Určitě si na nedostatek kultury nestěžujeme.

Petrovicko žije i turistickým ruchem…

Ano, v letních měsících je v naší obci hodně rekreantů a chalupářů. Ti zde mají bohaté vyžití, hlavně co se týká pěší nebo cykloturistiky. Máme zde cyklostezky, hipostezku, farmářskou stezku. Hodně populární je například okruh pro rodiče s dětmi nazývaný Vlčí jámy. Právě na této stezce naleznou její návštěvníci dřevěné sochy, které vznikají při našem sochařském sympoziu. Jsou odtud i pěkné výhledy do krajiny. Tuto stezku vybudovaly Lesy ČR společně s cyklostezkou dolování zlata. V obci jsou dvě hřiště i dva soukromé tenisové kurty. Ke koupání se využívá požární nádrž v Petrovicích, kde je hřiště na kopanou a objekt kulturního a sociálního zařízení s možností občerstvení. V tomto areálu se pořádají v letních měsících různé hudební produkce. Návštěvníci naší obce se mají tedy kde vyžít.