Dlouholetý hráč a funkcionář Zdeněk Kolář oslavil 27. dubna své kulaté 50. narozeniny. Již od dětství se věnoval fotbalovému kouzlení s míčem, a to velice úspěšně. Lásku ke sportu později předával také malým běšinským nadějím jako trenér žáků a minižáků. Ještě donedávna pravidelně hrál aktivně za svůj mateřský klub. I nyní ještě rád vyběhne se starou gardou na hřiště a pořád předvádí neuvěřitelné kousky s míčem. V současné době je členem výboru TJ a rád přiloží ruku k dílu, a když je třeba poradí.

Dalším oslavencem je dlouholetý sekretář našeho fotbalu Jaromír Vacek, který 29. dubna oslavil své životní jubileum, 60. narozeniny. I on byl od dětství nadšeným fotbalistou a vyrostl z něho velice dobrý brankář, který ve své svatyni čaroval. Také jeho velice těšilo po skončení aktivní činnosti pomáhat místní staré gardě k úspěchům, ale vážné zranění ramene mu v tom zabránilo. Jaromír Vacek je členem výboru a aktivně se podílí na zajišťování chodu TJ Sokol Běšiny.

Oběma jubilantům touto cestou děkují za jejich celoživotní práci ve prospěch běšinské tělovýchovy a hlavně přejí pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a krásné fotbalové zážitky přejí členové Sokola Běšiny. K blahopřání se připojuje i Okresní fotbalový svaz Klatovy a celá sportovní veřejnost.

Miroslav Sedlmaier