Nejdříve, ostatně tak jak to často u známých a později dlouholetých fotbalových funkcionářů bývá, začínal ve funkci rozhodčího, kde to dotáhl až do divize. V návaznosti na to se zapojil do činnosti komise rozhodčích, a to nejen v okrese, kraji, ale také na úrovní národních a celostátních soutěží. Postupně prošel různými funkcemi. Jen namátkou připomeňme, že Jan Červený již v období od 1982 – 1996 pracoval v OFS jako předseda komise rozhodčích (KR) a člen výkonného výboru (VV), tři volební období zastával funkci místopředsedy KR KFS Plzeň, dvě volební období jako místopředseda disciplinární komise KFS Plzeň, dvanáct let byl členem komise rozhodčích ČMFS Komise pro řízení fotbalu v Čechách. Poslední dvě volební období je členem VV a nyní také místopředsedou Pošumavského sportovního sdružení Klatovy (PSS).

„Pokud bychom se zeptali jubilanta na co je ve své činnosti na úseku funkcionářské činnosti pyšný, pak by určitě jeho odpověď byla rozdělena do tří oblastí. Předně nelze zastřít, že to bylo jeho opakované zvolení (první v roce 2004 a druhé v roce 2008), kdy byl delegáty z klubů pověřen zastávat nejvyšší funkcionářský fotbalový post v okrese, post předsedy VV OFS Klatovy, tedy organizace, která má v Pošumaví více než 5000 členů. Druhá jeho velmi úspěšná mise byla v oddíle kopané TJ Klatovy. Sám si to sice nepřipouští, ale každý, kdo v té době do fotbalu dělal, ví, že on byl jedním z významných článků řetězu složeného z tehdejších funkcionářů klatovské kopané, kteří se podíleli na vzestupu klatovské kopané od poloviny devadesátých let. V TJ Klatovy zastával funkci manažera klubu, který se probojoval postupně z okresního přeboru až do divize. S jeho činností v TJ Klatovy byl spojený nejen vzestup týmu mužů, ale má velký podíl i na vzestupu mládežnické kopané v tomto klubu. Třetí oblast, na které má Jan Červený zásluhu, je jeho činnost delegáta. Byl dlouholetým delegátem ČMFS celostátních soutěží. Nejvyšším oceněním činnosti ve funkci delegáta bylo jeho zařazení na listinu delegátů I. Gambrinus ligy a 2. ligy v období 2007 – 2009. V současné době se upsal funkcionářky opět na úrovni kraje, kde je předsedou komise delegátů Plzeňského fotbalového svazu,“ vyjmenoval jubilantovy funkcionářské úspěchy sekretář OFS Klatovy Miroslav Sedlmaier.

Kromě fotbalu má Jan Červený ještě dva velké koníčky. Těmi jsou hudba a myslivost. Jako známý muzikant, zpěvák a kapelník rozdává radost a rozveseluje desítky let účastníky různých zábavných pořadů, plesů, tanečních zábav, ale i dalších oslav, a to nejen jako sólista, ale jako dlouholetý kapelník Úhlavanky, hudebního tělesa známého nejen v našem regionu.

„Jana Červeného nelze přehlédnout, a to nejen pro jeho urostlou postavu, ale hlavně pro to, co pro sport, fotbal, ale také zábavu obyvatel našeho regionu a v neposlední řadě i pro myslivecké sdružení v Točníku udělal. A aby toho ještě mohl udělat více, tak k tomu mu přejeme všichni, kdo máme Jana Červeného rádi právě proto, jaký je, a co dokázal, pevné zdraví. S přáním k jeho životnímu jubileu přichází široká rodina fotbalistů, funkcionářů z klubů a z OFS Klatovy, výkonný výbor PSS Klatovy a členové SK Klatovy 1898. A k tomu přidáváme přání hodně štěstí a radosti a elánu do další jeho práce,“ dodal Sedlmaier.

K přání všeho nejlepšího se přidává také redakce Klatovského deníku.

A jak Jan Červený životní jubileum oslaví a jaká má přání? „Chystám malou oslavu toho, že jsem se tohoto věku vůbec dožil,“ žertoval jubilant, který si hlavně přeje, aby mu dál sloužilo zdraví, muzika hrála a fotbalu v Pošumaví se dařilo.