Povoleny jsou již také nemistrovské zápasy při splnění určitých podmínek. Generální sekretář FAČR Jan Pauly rozeslal do klubů upravené desatero, aby byla realizovaná všechna opatření a doporučení. A tady jsou:

1. Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).
2. Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát přátelská a nemistrovská utkání. Přátelská a nemistrovská utkání se nezadávají do informačního systému (IS, nejde o mistrovský zápas), tudíž odměna rozhodčího není ani v této době hrazena FAČR.
3. Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně dva metry.
4. Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti, tj. bez udržování vzdálenosti dvou metrů.
5. Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
6. Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
7. Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
8. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími.
9. Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je přímo nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce každého člověka.
10. Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo utkání.