Poslední výsledky fotbalistů oddílu TJ Klatovy nejsou zrovna oslnivé. Po letech působení A týmu mužů i žákovských družstev v divizních soutěžích došlo k jejich sestupu do krajských přeborů.

Je to výrazný ústup z pozic, které si klub v posledních letech vydobyl. Pro co nejrychlejší návrat do vyšších soutěží se bude muset zlepšit nejen přístup a práce hráčů ale i celého managementu klubu.

V posledních letech se v oddílu výrazně zvýšil počet mládežnických týmů, a tím i počet hráčů, trenérů a asistentů. Tyto skutečnosti si vyžádaly určité změny v organizaci a zajištění chodu celého klubu.

V rámci struktury klubu se vyčlenila sekce mládeže, která bude mít organizačně, sportovně i finančně na starosti družstva starších a mladších žáků, starší i mladší přípravku a velmi početnou skupinu „mini“ přípravky.

Týmy mladších a starších dorostenců společně s muži budou spadat pod gesci současného oddílového vedení.

Tyto změny mají za úkol co nejvíce zkvalitnit a zprůhlednit činnost oddílu a pomoci k co nejrychlejšímu návratu k výsledkům a pozicím z posledních let.

Na otázky týkající se nově vzniklé sekce mládeže odpověděl Ludvík Fremut, vedoucí trenér mládeže oddílu TJ Klatovy.

Z kolika členů se skládá sekce mládeže?
Nejužší vedení má pět členů. Sportovní stránku mám na starosti já, funkce sekretáře mládeže se ujme Karel Zedek a finance spravuje Miloslav Jarošík. Činnost přípravek bude koordinovat Jindřich Sojka a žákovské týmy Petr Ulrych. Je třeba však ještě připočíst všechny trenéry uvedených mládežnických týmů. Všichni dohromady se pak budou i výrazným způsobem podílet na finančním zajištění sekce mládeže.

Kdy klub začne fungovat podle tohoto scénáře?
Nelze za vším udělat tlustou čáru a začít hned na ostro. Od ledna letošního roku jsme fungovali v jakémsi zkušebním režimu a vše by se mělo skutečně rozběhnout se startem nového soutěžního ročníku, tedy od léta. Všichni zainteresovaní se zaškolují ve svých rolích a vše potřebné se připravuje i po administrativní stránce.

Nejbližší plány?
V současné době jsme nuceni již připravovat mládežnické týmy na nový soutěžní ročník. Mimo běžnou práci jsme zorganizovali náborovou akci do kategorie přípravek. V loňském roce jsme na úrovni žáků rozjeli spolupráci s TJ Start Luby, takže nás čeká vyhodnocení společné roční činnosti a případné další kroky. V neposlední řadě připravujeme novou prezentaci oddílu.

O jakou prezentaci se jedná?
Jsme si vědomi stále se zvětšujícího významu internetu jako informačního média, a proto připravujeme nové internetové stránky klubu, protože stránky, na nichž se klub v poslední době prezentoval, již nejsou aktivní. Chtěli bychom co nejdříve rozjet novou podobu našeho webu a být i v této oblasti konkurenceschopní s jinými i většími oddíly. Snad se nám tato snaha podaří také spustit od nového soutěžního ročníku.

Jaké máte sportovní cíle?
Prvním cílem je získat zájem o sport u co největšího počtu dětí v kategoriích přípravek a nabídnout jim zajímavou náplň pro jejich volný čas. V žákovských kategoriích pak chceme hráče a hráčky postupně připravit na první významný vrchol, kterým je pro ně A tým starších žáků, se kterým bychom se rádi co nejdříve vrátili do divize. Pro přípravky pak plánujeme uspořádat na začátku letošního podzimu venkovní turnaj v malých formách kopané, což je nyní evropský trend soustřeďující se do programu Grassroots.

Ke změnám v organizaci se vyjádřil také Antonín Presl, místopředseda fotbalového klubu TJ Klatovy:

„Za vedení oddílu mohu říci, že jsme tuto aktivitu přivítali. Osobně mám na starost úsek ekonomiky oddílu a z mého pohledu je velkým přínosem především to, že trenéři mládeže společně s rodiči se vždy snažili vytvořit pro děti ty nejlepší podmínky. Před patnácti lety jsem něco podobného zažil jako trenér a táta v jedné osobě a myslím, že výsledky jsou jasně vidět. Tato aktivita přichází v té nejvhodnější době, protože ekonomika oddílu by měla co nejméně ovlivnit výchovu těch nejmladších, na kterých budeme v budoucnu stavět.

Osobně věřím, že díky spádovosti okolí Klatov se nám bude nadále dařit doplňovat naše mládežnická mužstva talentovanými fotbalisty z okolí a vrátíme se do divize žáků, která je pro mne odpovídající soutěží pro město Klatovy.“

„Současná, jak se říká, „ekonomická krize“ přináší do podmínek v našem oddílu další pokles sponzorských peněz. Sestup do nižší soutěže je holou nutností při naprostém nezájmu firem v našem regionu o sport. Přínosem pro fotbal a sport obecně je to, že se do fotbalu vrátí prvky, které sport přinášel před mnoha lety. Peníze za sportovní výkon patří do vrcholového sportu, a ten nepřináší soutěže v krajském přeboru, ale ani v divizi.