Tento statný chlapík hrával výborně fotbal a této hře zasvětil většinu svého života. Svoji mateřskou TJ Měcholupy závodně reprezentoval v mistrovských soutěžích ještě po své padesátce, přitom stačil funkcionařit, brigádničit. Byl dlouholetým předsedou TJ Měcholupy, sekretářem fotbalového oddílu, trenérem a duší výstavby sportovního areálu v Měcholupech. Řadu let také pracoval v okresním fotbalovém svazu, řídil zápasy jako rozhodčí, byl také platným členem komise výstavby OV ČSTV v Klatovech. Za své zásluhy o rozvoj tělovýchovy a sportu v okrese Klatovy obdržel řadu tělovýchovných vyznamenání a čestných uznání.

K zítřejšímu významnému životnímu jubileu Mojmíru Partinglovi blahopřeje a do dalších let přeje pevné zdraví a jen vše nejlepší výbor TJ Měcholupy, připojují se okresní fotbalový svaz a také výkonný výbor Pošumavského sportovního sdružení Klatovy i široká sportovní veřejnost.