„S ohledem na protiepidemická opatření nařízená Vládou ČR, znemožňující konání Valné hromady OFS Klatovy dne 5. února 2021, rozhodl Výkonný výbor OFS Klatovy „per rollam“ o odložení termínu konání Valné hromady na termín 12. března od 17.00 hodin v restauraci hotelu Rozvoj v Klatovech,“ vyvěsili představitelé okresního svazu na oficiální úřední desku fotbalového portálu www.fotbal.cz.

Ve zprávě se dále píše: Návrh programu a ostatní záležitosti mimo změny místa zůstávají beze změny, tedy stejně, jako v případě původního termínu konání Valné hromady.

Podané návrhy kandidátů na členy volených orgánů OFS Klatovy zůstávají v platnosti, pokud však daný kandidát neoznámí Okresnímu fotbalovému svazu svůj nesouhlas s kandidaturou, stejně tak klub, který kandidáta navrhl, prostřednictvím svého statutárního zástupce takový návrh nestáhne.

Obě možnosti lze oznámit sekretáři OFS písemně prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu fotbal@sumavanet.cz, a to až do 5. března 2021.

Termín zaslání nově přiřazené mezi doklady VH návratky (slouží k usnadnění a urychlení registrace účastníků při prezenci v den VH) se stanovuje zaslat sekretáři OFS Miroslavu Sedlmaierovi na fotbal@sumavanet.cz do 5. března do 23.59 hodin.

Na aktuální vládní opatření, která v současné chvíli neumožňují konat Valné hromady okresních fotbalových svazů (OFS) prezenčně, reagoval také generální sekretář FAČR Jan Pauly. „Termín zasedání VH OFS je doporučen do 15. dubna s tím, že o možnostech, respektive variantách bude vedení asociace dále informovat,“ uvedl Jan Pauly.

Termín zasedání Valných hromad krajských fotbalových svazů se pak posunuje do 10. května. Opět s možností podrobnějších poznatků v nejbližších dnech.