Po dohodě s tiskovým mluvčím Ondřejem Zlámalem byl do Klatov dovezen mistrovský pohár, který byl představen zaplněnému sálu. Zahajovací schůze se zúčastnili členové výboru odboru přátel z Prahy pan Dobiáš a pan Čapek.

Do čela pobočky byl zvolen pan Junek a výkonným místopředsedou se stal Milan Zajíček, který pro sdružení zařídil právní subjektivitu. Ve svých začátcích byl o členství velký zájem a odbočka se stala co do počtu členů největší v republice.

V průběhu deseti let došlo k výkyvům počtu členů, zejména v době, kdy Slavii hrozil zánik klubu. V současné době se počet členů pohybuje kolem devíti desítek.

Odbočka je aktivní v mnoha směrech. Každý rok se koná výroční schůze spojená se zprávou o hospodaření a plánem činnosti na příští rok. Pravidelně se těchto schůzí zúčastňují i zástupci vedení Slavie, trenéři, hráči A mužstva, členové hlavního výboru odboru přátel a zástupci spřátelených odboček Žilova a Příbrami. Kromě trenérů Petrouše, Řeháka, hráčů Knoflíčka, Karla Rady, Sýkory, Zlámala, Jugase, Bazala a dalších, z vedení pak pana Kroba, slávistického historika pana Zápotockého, Dobiáše či Donnera. Pravidelným účastníkem se stal zakladatel slávistické univerzity pan Pomikal.

Klatovy byly první mimopražskou odbočku pořádající pro své členy Univerzitu Slavia, která se bude v letošním roce konat již pošesté, u příležitosti výroční schůze plánované na příští sobotu 1. února od 16.00 hodin v klatovském hotelu Rozvoj.

Mezi další aktivity odbočky patří každoročně pořádaný vánoční turnaj ve stolním tenise, autobusové zájezdy na utkání Slavie, tematické zájezdy za historií pěticípé hvězdy. O činnosti odbočky informují pravidelně obměňované vývěsky ve Vídeňské ulici a u hotelu Beránek.

Samostatnou kapitolou je tradiční účast na každoročních celostátních srazech odboček spojených s turnajem v malé kopané. V roce 2016 bylo pořadatelství této akce svěřeno Klatovům. Celá akce probíhala za podpory hejtmana Plzeňského kraje, města Klatov a vedení Slavie na hřišti na Rozvoji.

Do této zdařilé a vysoce hodnocené akce se aktivně zapojila řada členů odbočky. V souvislosti s touto událostí celostátního významu OP Slavie Klatovy děkuje vedení fotbalového oddílu TJ Klatovy 1898 za přispění. Vedení odbočky se tímto obrací na širokou sportovní veřejnost s nabídkou zapojit se do dění odbočky a současně děkuje stávajícím

M. Zajíček, J. Junek - OP Slavia Klatovy