Keramik Gustav Fifka se narodil 27. května 1945 v Klatovech. V letech 1960-1964 absolvoval Střední umělecko průmyslovou školu v Bechyni, obor užitá keramika u profesora Bohumila Dobiáše staršího. Stal se specifickým umělcem, který si vytvořil vlastní, naprosto nezaměnitelný rukopis svých keramických děl, ať už jde o reliéfy nebo volná figurální díla, která tvoří páteř jeho tvorby (díla mají naučný charakter, často vytvářejí samotný příběh a většinou jsou s nádechem drobného humoru).Základním principem je točení a modelování přímo na hrnčířském kruhu. Je to technologie, která v současnosti není u ostatních keramiků příliš obvyklá, alespoň tedy v oblasti nízko pálené keramiky.

Dodnes jsou jeho díla zastoupena ve sbírkách klatovského muzea, v Galerii Klatovy – Klenová, ale i v plzeňské Západočeské galerii. Jeho keramická stěna na téma Sport a hry zdobí od roku 1984 prostory Fakultní nemocnice v Plzni – Lochotíně. Keramickou mozaiku obdivují i klienti jedné z klatovských bank. A pro rekreační středisko v Kašperských Horách vytvořil dva reliéfy na téma dolování a rýžování zlata. Je rovněž autorem loga, které symbolizuje 750. výročí založení města Klatovy (2010).

Za fotografie děkujeme Jiřímu Straškovi.