Železnorudsko je bohatší o další dvě knihobudky. Instalovali jsme je na autobusových zastávkách na Hojsovce a na Jezerce na Špičáku. Velký dík patří dětem z naší ZŠ, které je nádherně pomalovaly. Ať nám všem dlouho slouží.

Filip Smola