Musím konstatovat, že zásluhou mravenčí práce těchto tří bohemistů vzniklo unikátní dílo, jaké si bezesporu Merthova poezie zaslouží. V prvním díle jsou uvedeny sbírky z let 1947-1980 (Refrigerium, Nokturny, Peníz Kallitropé, Den Median. Kahany, Na jihu království, Orančina píseň, Ne krví býků, Sbírání pokladu, Sedm písní).

Dále zde najdeme stručnou biografii, odezvy na publikovanou tvorbu a ediční přípravu. Druhý díl z let 1980-1995 obsahuje sbírky básní Malé hóry, Strašně lidský hlas, Kyrie, Matutinum, Zastavení, Zápisy, Faeton, Zápisy omega, Zápisy z Malaú, Dopisy z dolu Pluto, Zápisy ze zimy, A zůstává domov a Malé hóry II. a oddíl Dodatky básní netištěných přináší výběr dvaceti nepublikovaných básní a ukázky ze strojopisného souboru zápisů Malé fontány, ediční poznámku, seznam zkratek a symbolů, soupis použité literatury.

Každý z dílů obsahuje i odezvy na publikovanou tvorbu, abecední soupis všech básní podle roku prvního vydání a bibliografii beletristických prací F. D. Mertha. Domnívám se, že tato záslužná práce by měla být přinejmenším oceněna některou z cen na Šumavě liteře ve Vimperku.

Ivan Nikl