V době adventu se mohou v Kolovči originálně zabavit děti i s jejich rodiči a prarodiči.

Pokud máte rádi procházky a dobrodružství na čerstvém vzduchu, pak můžete v době od 1.prosince do 24. prosince na celém území městyse Koloveč hledat jako zlatokopové 24 schovaných velkých sklenic, jejichž obsah je Vám zatím obestřen tajemstvím. Vaším cílem bude podle mapky s indiciemi odhalit všechna místa s ukrytými sklenicemi a zaznamenat si na Váš papír číslo každé nalezené sklenice s jejím konkrétním obsahem. Na konci této předvánoční hry od 24.prosince do 29. prosince vhodíte Váš podepsaný papír i s Vaším telefonním číslem a s poznamenanými 24 čísly sklenic s jejich Vámi odhaleným obsahem do schránky u úřadu městyse v Kolovči. Mapku s indicií najdete na nástěnce v místním obchodním domě. Po každém uplynulém dni se bude mapka aktualizovat. Vaše odpovědi budou následně vyhodnoceny a 10 vylosovaných poté získají velmi zajímavou cenu.

Přejeme Vám, abyste si užili zábavu s Vašimi blízkými a vychutnali si vůni předvánočního dobrodružství.

Za příspěvek i za vytvoření zajímavé zábavné hry na advent děkujeme Jindře Sovkové a Evě Gabrielové, které jsou členkami klubu rodičů při ZŠ Koloveč