Žáci si zde prohlédli výtvarné práce nejen své, ale i práce dětí z okolních škol klatovského okresu. Mohli tak poměřit výsledky svého výtvarného snažení s pracemi svých kamarádů z jiných školských zařízení. Dále měli čtvrťáci možnost si prohlédnout výpěstky Českého zahrádkářského svazu Klatovy a dokonce si i zakoupit drobné suvenýry s převážně zemědělskou tématikou. Měli jsme i možnost vyslechnout si hudební doprovod členů zahrádkářů, kteří nám na harmoniku zahráli a zazpívali lidové písně. Toto příjemně strávené páteční dopoledne nám projasnilo současné podzimní uplakané počasí. Už se zas těšíme, co nového nám přinese zahrádkářská výstava v příštím roce.

Za příspěvek děkujeme Tomáši Černému.