Varhany s úsměvem, tak zní název koncertu z cyklu Klatovské hudební čtvrtky, který se konal ve čtvrtek 13. ledna. „Mladí začínající varhanící  ze Základních uměleckých škol Kdyně, J. Kličky Klatovy, Fr. Stupky Sušice a T. Brzkové Plzeň rozezněli tento královský nástroj v Divadle v Klatovech,“ popisuje akci Martina Matějková. 

„Pořadatelem tohoto koncertu byla ZUŠ J. Kličky v Klatovech ve spolupráci s SDS Klatovy. Pod vedením paní učitelky Marie Frolíkové, Jany Marcinkové Smolové a pana učitele Jana Esterleho a Jana Kaňky zahrálo dvanáct varhaníků a jeden trumpetista a předvedli publiku, co se za toto pololetí školního roku naučili. Na úplný závěr koncertu se ještě jednou všichni muzikanti i se svými pedagogy  shromáždili na jevišti a sklidili od diváků zasloužený potlesk,“ dodává. 

Za příspěvek děkujeme Martině Matějkové.